9.9 Skuiz (Sıkıştırma) 


9 Briç Oyunu

9.9 Squeeze (Sıkıştırma)  

Briç oyununda skuiz (squeeze) yoluyla, rakiplerinizi alıcı (metr) kaığıtlarını  yedirmek zorunda bıraka-
bilirsiniz.

 

 

 

 

Kontrat =5
Atak     =K
K 9 4 2
J 3
9 6 4 2 
K 8 4 

Q J 8 5 3 
K 5
Q 8 5 3
5 2

7 6
A Q 10 8 7 6 2 
J 10
Q 9

 
A 10
9 4
A K 7
A  J 10 7 6 3

 

 

 

K 9 4 
 --
9 6
-- 

Q J 8  
 
Q 8 
 

7 6
10 8 
10
--

 
A 10
--
A  7
3

 

Rakiplerin alıcı kaığıtlarını atmaya zorlanmasına skuiz (sıkıştırma) denir. Sıkıştırma hamleleri bricin seyrine doyum olmayan hamleleridir. Skuiz yerine squiz de denilir. Genellikle, başka hiçbir şekilde elde edilme olanaığı bulunmayan tek löveyi kazanmak için skuiz (sıkıştırma) yapılır.

Yandaki bir skuiz örneığinde kontratı Güney-Kuzey 5 trefl olarak yapacaklardır. Batının ataığı K'dır. Löveyi alan Batı 5'le devam eder. Doğu bu löveyi alıp, J ile devam eder. Güney löveyi K ile alır. Kozlarda 2-2 daığılım düşünerek koz (trefl) As ve Rua'sını çekerek, koz Dam'ını düşürür. Körden iki löve verdiıği için başka löve vermemesi gerekiyor. Ama eldeki 7'liyi kaçacak yeri yoktur. tek çare Batı'yı karo ve pik'le sıkıştırmak, karo yerse karodan, pik yerse pikten bir löve yapmaktır. Sıkıştırma (skuiz) için Güney kozlarını çekmeye devam eder. Son koz çekilmeden önce durum yandaki gibidir. Güney son kozunu (3)çektiığinde Batı sıkışır. 8'liyi verse D tek kalır. Güneyin elindeki iki karo da löve alır. Güney iki karo iki de pik yaparak başka löve vermez. Eığer, Güney son kozunu (3) çektiığinde Batı 8'lisini verse, Güney A'ını çekip, K'yla yere geçtığinde, ne Batının ne de Doığunun elinde pik kalmayacaığından yerdeki 3.pik saığlanmış olur. Güney pikten 3 löve ve karodan bir löve yaparak yine dışarıya başka löve vermez.

Copyright © 2001 --YAlçın Pekiner