Bridge7
Ana Sayfa
1. Temel Prensipler
120-600

10. Bölüme giderek bilgisayar programlarıyla "Puan Sayma"  için pratik çalışma yapabilirsiniz.

Bu sitede tanıtılan sistem 5li major stilindedir. Burada anlatılan metodlar Bridge7 dostlarının kulüplerinde kendi dostlarıyla ve Internette bütün dünyadaki Bridge7 dostlarıyla kolaylıkla oynayabilmesini sağlar.

1 SA açışı 15-17 puan gösterir. Zayıf açışlar 6 kağıt ve 5-11 puanıyla yapılır. 2 Trefl açışları kuvvetlidir.  Limit yükseltmeler, Stayman, transfer, RKCB, negatif konturlar standart konvansiyonlarımızdır. Rakibin renk açışına konturlar manşa kadar değiştir (T/O) konturudur.

Ileri Briç bölümü Bridge7 üyelerinin briç tekniğini geliştirmek amacıyla daha gelişmiş konuşma ve oyun metotlarını içerir.

Iyi Şanslar Bridge7 dostları.. 

1.1 Terimler

(Ingilizce-Türkçe terimler 12. Bölümdedir.) 
1.1.1 Ara Kağıt = 10'lu ve 9'lu gibi puanı olmayan, fakat bulundukları ele değer kazandırabilen kağıtlara verilen ad.
1.1.2 Arttırma = Briç oyununun iki evresi vardır: 1- Deklare evresi, 2-Oyun evresi. Kontratın yapıldığı deklare evresine "arttırma" denir.
1.1.3 Dengeli el = Şikan veya singlton'u bulunmayan, 4-3-3-3 veya 4-4-3-2 şeklinde dağılmış bir eli ifade eder. 
1.1.4 Kart, kağıt = Briç oynamaya yarayan 52 adet iskambil kağıdından herbiri.
1.1.5 Kontrol = Bir rengi birinci veya ikinci turda durdurabilen kağıt, (boş veya singleton renk)
1.1.5 Konvansiyon = (Gerçek anlamı dışında) Özel bir anlamı olan deklerasyon (konuşma) 
1.1.6 Löve = Rakip kağıtlarının alınmasıyla kazanılan 4-kartlık el.
1.1.7 Onör Kağıt = As, rua, dam ve vale gibi değerli kağıtlara verilen ad. 10'lu da onör kağıt sayılmaktadır. Ama puanı yoktur.
1.1.8 Renk = Iskambil kağıdı üzerindeki dört değişik işaret (trefl, karo, kör ve pik)
1.1.9 Küçük Kağıt = 9'dan küçük kağıtlara verilen ad.
1.1.10 Yan Renk = Koz rengi dışında kalan renkler.

 

 

1.2 Puan Hesaplama

Arttırmaya katılabilmek için elinizin değerini bilmeniz gerekir. Briçte puanlar elin değerlendirilmesinde kullanılır. Onör, dağılım ve destek puanları olmak üzere üç çeşit puanlama tekniği vardır. Bir el değerlendirilirken ya onör puanları kullanılır, ya da onör puanlarına dağılım veya destek puanlarından biri eklenir.

  • Sanzatu (Kozsuz) kontratlar için sadece onör puanları toplanarak bir elin degeri belirlenir.

  • Renk kontratları için sadece onör puanları ve  dağılım puanları toplanarak bir elin degeri belirlenir.

  • Ortağın rengi destelenirken onör puanları ve destek puanları toplanarak bir elin degeri belirlenir. Koz fiti yakalayan ortak destek puanlarını kullanır. 

1.2.1  Onör Puanları

ONÖR PUANLARI Kart PUANI
As  4
Rua  3
Dam  2
Vale  1
On'lu 0
1) Onör puanları kısaca O simgesiyle gösterilir.
2) Bir destede 40 onör puanı vardır.
 

1.2.2 Dağılım Puanları

Dağılım Puanlarının sayımı için çeşitli metodlar ileri sürülmüştür. Bu sitede aşağıda anlatılan iki metod kullanılacaktır:

  • Uzun-Renk Dağılım Puanı
  • Kısa-Renk Dağılım Puanı (Destek Puanı)

Uzunluk puanları da denilir. Her türlü renk kontratı için bir elin değerini hesaplamak için, dağılım puanlarını onör puanlarına eklenir. Bir konuşmayı her hangi bir renkle açtığınızda, ya da yeni bir renkle cevap verdiğinizde elinizin değerini dağılım puanlarıyla hesaplayınız. Dağılım puanları kısaca D simgesiyle gösterilir.

1.2.1.1 Uzun-Renk Puanı

Uzunluk Puanları da denilir. Ortağın rengini destekleme durumu dışında her türlü konuşmada elinizin değerini uzun-renk puanlarını onör puanlarınıza ekleyerek bulunuz.

Dağılım Puanı Açıklama Örnek
(tıklayınız)
Uzun-Renk
Dağılım Puanı
(elinizin değerini hesaplarken kullanınız)
Aynı renkten 4 kağıttan fazla her kağıt için  1 Aynı renkten 4 kağıttan fazla her kağıt için 1 puan eklenir. Briçte buna uzun-renk dağılım puanı derler.

1.2.2.2 Destek Puanları (Dummy Points)

Kısalık puanları da denilir. Her hangi bir  renk kontratı için ortak desteklenecekse, bir elin değeri kısa-renk puanlarını onör puanlarına eklemek suretiyle bulunur. Ortağın renginde desteğimiz varsa destek puanlarını hesaplarız.. 

DESTEK PUANI AÇIKLAMALAR Örnek
(tıklayınız)
Destek
Puanları
(ortağınızı desteklerken kullanınız)
Şikan (Boş -bir renkten hiç kağıt yok)   5 Koz desteğiniz varsa, size çakma fırsatı verip, fazladan löve kazandıracağı için şikan renkler -kozlu oyunlarda- 5 puan kıymetindedir.
Singlton (Tek kağıt)   3 Koz desteğiniz varsa, size çakma fırsatı verip, fazladan löve kazandıracağı için singlton renkler -kozlu oyunlarda- 3 puan kıymetindedir.

Not: Korumasız  onörler için (sek K, Q veya J) hem onör hem destek puanı eklemek doğru olmaz: Singlton renginiz bir onörse, onör veya dağılım puanlarından sadece birini (büyük olanını) hesaba katınız.
Dablton (Çift kağıt)   1 Koz desteğiniz varsa, size çakma fırsatı verip, fazladan löve kazandıracağı için doubleton renkler de -kozlu oyunlarda- 1 puan kıymetindedir.

Not:Eğer dablton renginiz onörlüyse, yani K Q, K J, Q J, Q x, J x biçimindeyse, hem onör hem destek puanı eklemek doğru olmaz. Bu tür onörlerin bulunduğu dablton renginize, onör puanları yanına bir de destek puanı eklemeyiniz. Çünkü bu onörler rakibinizdeki daha üstün onörlere mahkumdurlar.
 Destek puanları ortağının rengini destekleyen oyuncu tarafından kullanılmalıdır. Bu cevapçı olduğu kadar açıcı da olabilir: Örneğin, siz 1 açtınız, ortağınız 1 dedi. Ortağınızın körünü destekleme konuşması yapacaksanız elinizi destek puanlarıyla yeniden değerlendirmelisiniz. Işte bir Örnek:

 Yukarıdaki elin, 
8 OP + 1 uzun renk (trefl) puanı = 9 toplam puanı vardır.
Ama ortağı 1 pik derse, ortağın rengini 4 kağıtla desteklediği için elini yeniden değerlendirmelidir. Yeniden değerlendirmede,
 8 OP + 3 kısa renk (karo) puanı  = 11 toplam puan eder.

 

  Dengeli ellerle yapılan Sanzatu (Kozsuz oyun) konuşmarında sadece onör puanlarınızla elinizi değerlendirin.


1.2.3 Toplam Puan

Bir elin değerlendirilmesinde kullanmak üzere onör (O) ve dağılım (D) puanlarının toplanmasıyla elde edilen puana toplam (T) puan denilir.

TOPLAM PUAN = ONÖR PUANI + DAĞILIM PUANI ............. (1.1)

Herhangi bir renkle oyunu açarken veya daha sonraki konuşmalarınız için elinizin değerini (1.1) nolu bağıntıyla bulunuz. 

Size dağıtılan bir elin puanlarını hesaplamak suretiyle pratik yapmak istiyorsanız 9. bölüme gidiniz..

Eğer ortağınızın rengini destekleme konuşması yapma durumundaysanız, elinizdeki şikan veya singltonlar da değer kazanacağından, elinizi -yeniden- değerlendirirken destek puanlarınızı kullanmanız gerekir. Yani, koz fiti (en az 3-kağıtlı) yakalmışsanız, ve ortağınıza cevap verme durumundaysanız elinizi şu bağıntıyla değerlendirin:

TOPLAM PUAN = ONÖR PUANI + KISA RENK PUANI  ............. (1.2)

Hiç bir koşulda dağılım ve destek puanlarını birlikte onör puanlarınıza ekleyerek elinizi değerlendirmeyin...

ÖRNEKLER (Kutuları tıklayınız.):   
     

1.3 Renklerin Büyüklükleri

1.3.1  Renklerin Boy Sıralaması

Renklerin boy sıralaması sadece deklarasyonda önem taşır. Renkler büyükten küçüğe doğru aşağıdaki gibi sıralanırlar:
RENK BOY AÇIKLAMA
Sanzatu (Renksiz) Kozsuz oyun Dengeli dağılmış bir elle sanzatu oynanır
Majör renkler (büyük boy renkler)pik
kör
Ortağınızla birlikte en az 8 kartlı majör bir renk bulmaya çalışın: 4-4, 5-3, 6-2....
Minör renkler (küçük boy renkler)karo
trefl
Ortağınızla birlikte toplam en az 8 kartlık majör renk yoksa minör oynanır.

1.3.2  Renklerde Derece

Yukarıdaki çizelgedeki gibidir. Ancak, arttırma başlamadan önce en ucuz  renk 1 'dir. Herhangi bir konuşmadan sonra, deklare edilen renk ve seviyeye en yakın renk en ucuz renktir. 
Örnek:
Son konuşma: 1 ise,
2 pahalı renk,
1 ucuz renktir.
veya,
Son  konuşma = 1 ise,
Pahalı renk = 3
Ucuz (veya ekonomik) renk = 2 'dir.

1.3.3  Renklerde Uzunluk

Uzun renk = A, R, 7, 6, 5, 3
Kısa renk = D, 3

1.3.4  Renklerde Sağlamlık

Kuvvetli renk = A, R, D, 10, 8,
Zayıf renk = D, 10, 8, 5, 4,

1.4 Kontratlar

Karşılıklı oturan iki ortak, ellerindeki puanların durumuna göre aşağıdaki kontratlardan birini rakiplerine deklare ederler. Rakipler ya pas geçer ya da daha üstün bir kontrat deklare ederler.

1 seviyesinde bir kontrat -örneğin 1NT kontratı- en az 7 löve alınmasını gerektirir. 

2 seviyesinde bir kontrat -örneğin 2 kontratı- en az 8 löve alınmasını gerektirir. 

3 seviyesinde bir kontrat -örneğin 3NT kontratı- en az 9 löve alınmasını gerektirir. 

4 seviyesinde bir kontrat -örneğin 4 kontratı- en az 10 löve alınmasını gerektirir. 

5 seviyesinde bir kontrat -örneğin 5 kontratı- en az 11 löve alınmasını gerektirir. 

6 seviyesinde (şilem) bir kontrat -örneğin 6 kontratı- en az 12 löve alınmasını gerektirir. 

7 seviyesinde (granşilem) bir kontrat -örneğin 7 kontratı- 13 löve (bütün löveler) alınmasını gerektirir.

1.5 Kontrat Seviyeleri

Briçte amacınız, ortağınızla birlikte parti (oyun) kazanabilmek için manş seviyesinde kontrat yapmaktır. Manş seviyesi için yeterli puan yoksa, part skor kontrat yapabilirsiniz. Eğer rakipleriniz sizin kontrattan daha üstün bir kontrat yaparlarsa, onları batırmaya çalışırsınız. Manş seviyesi için en az 100 sayılık bir  kontrat yapmak gerekir.

1.5.1  Part Skor Kontratları

100 sayıdan daha az sayı kazandıran kontratlara part skor -eksik kontrat- denilir.
Part Skor Tipi Kontrat Toplam Puan
(Siz ve ortağınızın toplam puanı)
Örnek
Kozlu part skor 1, 2 veya 3 seviyesinde her hangi bir renk 18-24 puan ve ortakla birlikte en az 8'li koz fiti varsa..
Kozsuz (sanzatu) part skor 1NT veya 2NT 20-24 puan ve ortakla birlikte en az 8'li koz fiti yoksa..  

1.5.2  Manş Kontratları

100 sayı veya daha fazla sayı kazandıran kontratlara manş kontratı denilir. Şilem ve Granşilem kontratları da üstün manş kontratlarıdır.
Manş Tipi Kontrat Toplam Puan
(Siz ve ortağınızın toplam puanı)
Örnek
(tıklayınız)
Kozsuz (sanzatu) manş kontratı 3NT 25-26+ puan olmalı, ve ortakla birlikte en az 8'li majör koz fiti olmamalıdır. 
Majör manş kontratı 4 veya 4 25-26+ puan ve ortakla birlikte en az 8'li koz fiti varsa..
Minör manş kontratı 5 veya 5 En az 29 puan ve ortakla birlikte en az 8'li koz fiti varsa..
Şilem kontratı 6NT, 6, 6 ,6 veya 6 33+ puan
Granşilem kontratı 7NT, 7, 7 ,7 veya 7 37+ puan

1.6 Ek Bilgiler

1.6.1 Simgeler

Bilgisayardaki briç oyunlarında kullanılan bazı simgeler aşağıdaki gibidir:
  Türkçe Simge Ingilizce Simge
As A A
Rua R K
Dam D Q
Vale V J
10 10 10
Kontr x x
Sürkontr xx xx
Sanzatu SA NT

1) Yazmada kolaylık olması için 10'lu T harfiyle de gösterilebilir.
2) Bu site Ingilizce olarak da hazırlanacaktır. Bu nedenle, Ingilizce simge kullanılması tercih edilmiştir.
2) Küçük kağıtlar da  küçük x harfiyle (x) belirtilirler. Konuşmaları tarif ederken kullanılan (x) kontr, eli tarif ederken kullanılan (x) ise küçük kağıdı belirtir.

1.6.2  Skor (Kazanılan Sayılar)

Briçte oynanan eller sonucunda kazanılan veya kaybedilen sayılar (skor) oynanan briç tipine bağlıdır: Genellikle üç tip briç oynanmaktadır:

1- Rober briç= Iki manş (en az 100 sayılık oyun) yapan tarafın kazanadığı bir briç tipidir. Genellikle kumar amacıyla rober briç oynanır.
2- Şikago brici = 4-el brici'de denilir. Dört el oynandıktan sonra en fazla puan alan oyuncunun kazandığı bir briç tipidir. Genellikle dostlar arasında Şikago brici oynanır. 
3- Ikili briç = Aynı elin iki veya daha fazla masada dağıtılarak oynandığı, en büyük sayıyı yapan eşlerin kazandığı  bir briç tipidir. Genellikle turnuvalarda  ikili briç oynanır.

Her üç tip briçte kontrat sonucu kazanılan veya kaybedilen sayılar aynı olup, ikramiyeler önemli ölçüde değişmektedir. 

Ikili briç, turnuvalarda oynanan briç tipidir. Iki veya daha fazla masaya daha önceden hazırlanmış eller dağıtılır. Yani, ayni briç eli birkaç masada oynanır. Belli masada kazanılan veya kaybedilen sayıların, aynı eli oynayan diğer masalardaki kazanılan veya kaybedilen sayılarla karşılaştırılması suretiyle skorlar belirlenir. Bu şekilde şans faktörü ortadan kaldırılmış olur.

Kazanılan veya kaybedilen sayılar Rober briçte olduğu gibi hesaplanır.  Çizelge1, Çizelge2, Çizelge3 ve Çizelge4 Ikili briç için de geçerlidir. Ancak, ikramiyeler yani Çizelge5 farklıdır:

Çizelge 1: Löve Sayıları
Kontratın biçimine göre her löve için kazanılan sayılardır.

Koz Normal 
löve değeri
Kontrlu
löve değeri
Sürkontrlu
löve değeri
pik3060120
kör3060120
karo204080
trefl204080
Sanzatuilk el 40
sonrakiler 30
ilk el 80
sonrakiler 60
ilk el 160
sonrakiler 120
 

Çizelge 2: Fazla Löve Ikramiyeleri
Fazladan yapılan her löve için kazanılan ikramiyelerdir. Örneğin iki kör deyip, dört kör yapmışsanız iki fazlanız var demektir.

Zon Durumu Normal löve değeri Kontrlu
löve değeri
Sürkontrlu
löve değeri
Zonda değil minörlerde 20, majör veya 
sanzatu oyunlarda 30
100200
Zonda minörlerde 20, majör veya 
sanzatu oyunlarda 30
200400
 

Çizelge 3: Batış Löve Cezaları
Eksik yapılan her löve için kaybedilen sayılardır. Örneğin dört kör deyip, iki kör yapmışsanız iki eksiğiniz var demektir.

Kontrat tipi Zon Durumu Ilk batış
 lövesinin cezası
Sonraki her batış
lövesinin cezası
Normal Zonda değil 5050
Zonda 100100
Kontrlu Zonda değil100200**
Zonda200400
SürkontrluZonda değil200400
Zonda400600

 ** 3 batardan sonraki her batar için ceza sayısı 300 olur.

Çizelge 4: Şilem Ikramiyeleri
Şilem veya Granşilem kontratları yapıldığında kazanılan sayılardır.

Ikramiye cinsi Açıklaması Ikramiye miktarı
Şilem ikramiyesi Şilem kontratı yapan eşlere verilir.Zonda değilken 500
Zonda 750
Granşilem ikramiyesi Granşilem kontratı yapan eşlere verilir.Zonda değilken 1000
Zonda 1500

 

Çizelge 5: Diğer Ikramiyeler

Ikramiye cinsi Açıklaması Ikramiye miktarı
Partskor
kontrat yapma ikramiyesi
Partskor kontrat çıkarma ikramiyesi50
Konturlu 
kontrat yapma ikramiyesi
Konturlu kontratları yapan eşlere verilir.50
Sürkonturlu 
kontrat yapma ikramiyesi
Sürkonturlu kontratları yapan eşlere verilir.100

Ikili Briçte Ikramiyeler

Ikramiye Cinsi Ikramiye Miktarı
Zonda değilken yapılan manş ikramiyesi 300
Zonda  yapılan manş ikramiyesi 500


Ikili briçte ikramiyelerle ilgili bir bilgisayar programını 10. Bölümde (10.Software) bulabilirsiniz.

1.6.4 Programlama Dili

Bugün en çok  kabul gören Briç dili PBN'dir. PBN (Portable Bridge Notation) diliyle yazılmış briç ellerini birçok briç programı ve el dağıtıcı okuyabilir. Büyük turnuvalarda dağıtılıp, oynanmış eller PBN uzantılı dosyalara yazılırsa, usta briççilerin oyunlarını bu turnuvalara katılmadan da,  PBN uyumlu  programlarla izlemeniz mümkündür.

Bu sitedeki programlar Java Script le yazılmıştır. 10. Bölümdeki Dealer-El Dağıtıcı .pbn uzantılı çıktı verebilir. Yüklenebilir programlar Visual BAsic ile yazılmıştır.

Bilgisayarda Her oyuncu dört ana yönle adlandırılır: Kuzey, Güney, Doğu ve Batı. Bilgisayardaki Briç programlarında genellikle "Güney" deklerandır (oyunu oynayan kişi).

Kontrat =1NT
Atak     =K
A K Q
8 7 5
Q J 10 9 
K J 10 

8 7 6 5 2 
4 3 2
A K 5 7 6
--

J 10
K J 9
3
Q 8 6 5 4 3 2

 
9 3 4
A Q 10 6
8 4 2
A 9 7