Bridge7
Ana Sayfa
2. AÇIŞLAR
2.0.1 Genel Açış Kuralları

1) Açış için 13 puan gereklidir. Baraj açışları 13 den az puanla yapılabilir.

2)( Açış, 5 ve daha fazla kağıtlı majörle yapılmalıdır. 5 veya daha fazla kağıtlı majörünüz yoksa en uzun minörünüzle oyunu açın. Minörler eşitse yüksek rütbeli olanla (karo) oyunu açınız. Minörler 3-3 eşitse trefl açılır. 

3) Eğer puanınız, 13 ile 21 puan arasındaysa oyunu (1) seviyesinde açınız... 

4) Eğer puanınız, 13'den az ise 6 kartlı sağlam 2,2, 2 baraj açışı, zayıf-iki yapabilirsiniz.

5) Eğer puanınız, 13'den az ise 7 kartlı sağlam 3, 3,3, 3 baraj açışı yapabilirsiniz.

6) Eğer puanınız, 22 den fazla ise ortağınıza gücünüzü göstermek için 2 açın. 

7) Oyunu sanzatu (kozsuz) açmak için ihtiyaç duyulan puanlar sınırlıdır. Bir Sanzatu 15-17, iki Sanzatu 20-21 gerektirir. 
8) 25-27 puanla 2 Trefl açıp 3 SA rebid olanağınız olduğu için, 3 SA açışları konvansiyonel konuşmalara bırakılmıştır. Sağlam ve uzun bir minör renkle yapılır.
9)Dengeli elleri açmak için Dengeli Eller tablosunu göz önünde bulundurun.

 

2.0.2  1 ve 2. Pozisyonlar İçin Kurallar 

2.0.1 deki kurallar geçerlidir. Sınırdaysanız (11-12 Puan) ve kararsızsanız,  "20 Kuralı" nı uygulayınız: Onör puanınıza en uzun iki renginizdeki kart sayılarının toplamını ekleyiniz. Toplam 20 veya daha fazla çıkarsa oyunu açınız aksi halde pas geçiniz.

2.0.3  3. Pozisyon İçin Kurallar 

2.0.1 deki kurallar geçerlidir.

Daha az puanla açış için en uygun pozisyondur: 1. ve 2. pozisyonlardaki oyunculara göre daha az puanla açış yapılabilir.

 "20 Kuralı" nı bu pozisyonda da uygulayabilirsiniz. Baraj konuşmalarını ilk iki ele göre daha ucuz ellerle de yapabilirsiniz..

3. Pozisyonda ortağınıza atak edeceği rengi bildirmek üzere de baraj açışı yapabilirsiniz..

Yani üçüncü pozisyonda oturanlara her türlü açış kolaylığı sağlanmıştır..

2.0.4  4. Pozisyon İçin Kurallar 

2.0.1 deki kurallar geçerlidir. Sınırdaysanız (11-12 Puan) ve kararsızsanız, pik renginize bakınız. Niçin?

Eğer pikiniz singlton veya şikansa rakipler açma gafletinde bulunduğunuz ihaleyi muhtemelen kazanacaklardır.

Bu nedenle 4. pozisyondakiler 11-12 puanla açıp-açmama konusunda kararsızlığa düştüklerinde genellikle "15 Kuralı", nı kullanırlar:

"AOnör puanlarınıza elinizdeki pik renginde mevcut kağıtların sayısını ekleyiniz: Sonuç 15 ve yukarı is oyunu açınız. 15 den az oyunu açıpta ihaleyi rakiplere kaptırmayınız"

Note: Hatta 4. pozisyondaki oyuncularda ihaleyi kaptırma korkusu oluşursa, 13 puanla bile açmayabilirler..

2.1 Bir Seviyesinde Açışlar

Koz Puan Oyun Açma Koşulu Örnek
(tıklayınız)
1SA 15-17 puan Dengeli bir dağılım gerekir: Dengeli dağılım şikan veya singltonu bulunmayan ve birden fazla dabltonu bulunmayan ellerdir. 4-3-3-3 or 5-3-3-2 or 4-4-3-2 dağılımlı eller SA için uygundur.
Sanzatu açışlarının bir eli çok iyi tarif edebilmesinden yararlanmak amacıyla, daha fazla eli sanzatu açabilmek için sanzatu açış puanları giderek düşmektedir (bazı sistemlerde 9-12 puan)
1 veya 
1
13-21 puan Majör renkte en az 5 kağıt olması gerekir. 4 veya daha az kağıtla majör açışı yapılmaz. Majörlerin uzunlukları eşitse pahalı olan (pik) deklare edilir. 

1 veya 
1
13-21 puan Eğer 5 veya daha fazla kağıtlı majörünüz yoksa, oyunu minör bir renkle açmanız gerekir.  En uzun minörünüzle oyunu açın.
Minör uzunlukları eşitse karoyu deklare edin. Ancak, her iki minörden 3 kağıtlık eşitlik varsa, trefl deklare edilir.

1- Eşit uzunluktaki uzun kağıtların pahalı olanıyla açın (5-5, 6-6)

2- Eğer uzun kağıtların uzunlukları eşit değilse, en uzun olanı açın (6-5).
İki renkli kağıtları gösterirken "ters-reverse" den kaçınmalıyız. Açış rengimizden daha pahalı bir rengi 21 seviyesinde rebid edersek bu reverse dür.  Reverse, cevapçının açıcının ilk rengine dönmesi için 3 seviyesinde konuşma yapmaya zorlar. Bundan kaçınmalıyız: çünkü reverse yapan bir açıcının orta kuvvete (16-18 puan) bir eli olması gerektiğini düşünürüz.

 

2.2 İki (2) Seviyesinde Açışlar

Koz

Puan

Oyun Açma Koşulu

Örnek
(tıklayınız)

2 SA

20-21

Dengeli ve kuvvetli bir elle 2SA açılır. 2SA açarak elinizin kuvvetini belirtebilirsiniz.

2

22+ 

çok kuvvetli bir eli göstermek için kullanılır. 2 açışı,trefl renginin koz olduğu anlamına gelmez. (İki trefl açışları 5. Bölümde özel olarak ele alınmıştır). 2 açışıyla, mutlaka manş niyetinizi ortağınıza bildirmiş oluyorsunuz.

2, 2, 2

Baraj açışları

(Zayıf-iki)

13 toplam puandan az 

Bu tür açışlar "Baraj" açışı olarak adlandırılır. İki seviyesinde açışlar 13 den daha az puanla yapılır. 2, 2, 2  açışı için karo, kör veya pik renginiz 6-kağıtlı ve sağlam olmalıdır.  Sağlam renk as, rua damdan en az ikisi bulunan bir eldir. 
  • 3. konuşmacı zonda değilse zondaki rakiplere karşı daha az kuvvetli ellerle de zayıf açabilir.
  • Note: 4 lü majörünüz varsa zayıf-iki karo açışı yapmanız önerilmez: çünkü ortağınızla muhtemel bir 8li majör fitini bulma şansınızı kaçırabilirsiniz


2.3 Üç (3) Seviyesinde Açışlar

Açış

Puan

Oyun Açma Koşulu

 Örnek
(tıklayınız)
3 SA 25-27

Kuvvetli iki açışı kullandığımız için 25-27 puanlı dengeli bir eli göstermek çin 2 Trefl açar ardından 3 SA rebid ederiz..

Bu nedenle 3SA açışları konvansiyonel olup 
kapalı ve en az 7 kağıtlı minörü olan bir eli gösterir.

3, 3, 3 veya  3

Baraj Açışı,
13 toplam puandan az

Ü seviyesindeki açışlarda baraj açışları sınıfına girerler. Ü seviyesindeki açışlar da zayıf-iki açışlarında olduğu gibi 13  puandan daha az puan gerektirir. Renginiz en az 7-kağıtlı ve sağlam olmalıdır. Sağlam renk, As, rua ve dam gibi onörlerin en az ikisini bulunduran renk demektir.

3 seviyesindeki açışlar genellikle rakiplerin konuşmasını, dolayısıyla puan almalarını engellemek için yapılır. Ama böyle bir maceraya atılmadan önce zon durumunuzu daima göz önünde bulundurun.  

2.4 Dört (4) Seviyesinde Açışlar

Açış

Puan

Oyun Açma Koşulu

 Örnek
(tıklayınız)

4, 4

Baraj Açışı,
13 toplam puandan az

Dört seviyesindeki açışlar da zayıf-iki açışlarında olduğu gibi 13 puandan  daha az puan gerektirir. Ama renginiz en az 8-kağıtlı ve sağlam olmalıdır. Sağlam renk, As, rua ve dam gibi onörlerin en az ikisini bulunduran renk demektir.

4 seviyesindeki açışlar genellikle rakiplerin konuşmasını, dolayısıyla puan almalarını engellemek için yapılır. Ama böyle bir maceraya atılmadan önce zon durumunuzu daima göz önünde bulundurun.