Bridge7
Ana Sayfa
3. CEVAPLAR
 
10. Bölümde cevaplama pratiği yapabilirsiniz


Genel Kurallar:

1) Ortaklığın 8 kağıtlı fiti olup olmadığını araştırın: Ortağınız bir majörle oyunu açtıysa en az 5 kağıtlıdır. Sizde de bu majörden 3-kağıt varsa, 8-kağıtlı fiti buldunuz demektir. Kontrat seviyesi artık puan ve dağılıma bağlıdır.
2) 3 Sanzatu kontratının kazandıracağı 100 puan 5 Trefl (veya 5 karo) nun kazandıracağı 100 puana eşittir. 5 Karo-trefl yerine 3SA tercih ediniz.
3) Cevapçı olarak ortağınızla birlikte 25+ puanınız olduğunu hesaplamışsanız manşa kadar susmayınız ve ortağınızı susturmayınız. 
4) 11 puandan az puanınız varsa, ortağınızın rengini desteklemek dışında, 2 seviyesine yükselmeyiniz., (2/1 sistemiyle oynayan oyuncular 1 üzerine 2 seviyesinde konuşmayı manş forsingi sayarlar).
5) Minör açışlarına natürel cevap veriniz.. 
6) Ortağınızın bir baraj açışına cevap verme durumundaysanız puanlarınızdan ziyade, garantili lövelerinizi sayınız.. 

Açıcının minimum puanı 6 dır. 6 dan daha az puanla pas geçiniz (Ama, 2trefl vs. gibi artifisyel konuşmalara pas geçilmediğini hatırlayınız) 

Bir cevapçı elindeki puanları şöyle sınırlandırır, 

6-10: Cevapçının minimum puan sınırıdır.

11-12: Cevapçının orta  puan sınırıdır.


13+   : Cevapçının maximum puan sınırıdır. 

Minör, major, sanzatu ve diğer açışlara cevaplarınız aşağıda kategorize edilmiştir.:

3.1 Minör Açışlarına Cevaplar


3.1.1 Puanınız 6 Puanın Altında İse

6 Puandan daha az puan Pas geçiniz.
 
Ortağın Açışı Puanınız Cevabınız Örnekler
(tıklayınız)
Bir Minör  6 dan az Ortağınızın sizi konuşmaya zorlamayan açışlarına pas geçiniz: Örneğin,

 

 
3.1.2 Puan Sınırınız 6-9(10) ise


1)Bir seviyesinde bir renk veya 1SA diyebilirsiniz
2) Ortağın rengini bir seviye yükseltebilirsiniz.
Ortağın açışı Puanınız Cevabınız Örnekler
(tıklayınız)
Bir minör 6-10 Ortak bir minör açtığında göreviniz majör fit aramak olsun. Bu nedenle 4+ kartlı majörünüzü bir seviyesinde gösteriniz.

Majörler 4-4- ise önce düşük rütbeli olanı (yani kör) okuyunuz. majörler 5-4 ise uzun olanı, 5-5 rütbeli olanı (pik) okuyunuz.

Majörler 3karttan fazla değilse 1SA okuyunuz.. Çünkü 3 sanzatu manş kontratı için 9 löve gerekirken, minörden manş için 11 löve gerekir..

1 Sanzatu için puan sınırı:
1SA=6-10 puandır.

1SA cevabı verebilmeniz için elinizde 4+ kartlı majör olmaması gerekir.

Üçüncü seçeneğiniz ortağınızın rengini bir yükseltmektir:

Eğer ortağınızın majör renginden 5 kağıdınız varsa, ortağını rengini bir seviye arttırabilirsiniz. Fir için 5 kart gerekebilir, çünkü ortağınız 3+ kartla bir minör açışı yapabilir. Başka bir seçeneğiniz yoksa, ortağın 1 karo açışına 2 karo diyebilirsiniz.

Ortağın minör açışını yükseltmek için puan sınırı:

6-10 Puan= Destek varsa 1 seviye yükseltebilirsiniz.

Not: Ortağınızı yükseltirken onör puanlarını kullanmak daha doğrudur (destek puanlarına göre hesaplamanız gerekmez). Çünkü, sonuçta kontrat herhangi bir seviyede sanzatu kontratı olarak sonuçlanma olasılığı yüksektir...

 

3.1.3 Puan Sınırınız 11-12 Arasında İse

1) Yeni bir renk gösterebilir veya 2SA ya sıçrayabilirsiniz
2) Ortağınızın rengini sıçrayarak yükseltebilirsiniz.
Ortağın açışı Puanınız Cevabınız Örnekler
(tıklayınız)
Bir minör 11-12

Ortak bir minör açtığında göreviniz majör fit aramak olsun. Bu nedenle 4+ kartlı majörünüzü bir seviyesinde gösteriniz. 

Majörler 4-4- ise önce düşük rütbeli olanı (yani kör) okuyunuz. majörler 5-4 ise uzun olanı, 5-5 rütbeli olanı (pik) okuyunuz.

Majörler 3 karttan fazla değilse 2SA okuyunuz.. Çünkü 3 sanzatu manş kontratı için 9 löve gerekirken, minörden manş için 11 löve gerekir..

Sanzatu cevapları için puan sınırları:

1SA=6-10puandır.

2SA=11-12 puandır.
 
2SA cevabı verebilmeniz için elinizde 4+ kartlı majör olmaması gerekir.1SA=6-10 puan

2SA=11-12 puan
Üçüncü seçeneğiniz ortağınızın rengini yükseltmektir:

Eğer ortağınızın majör renginden 5 kağıdınız varsa, ortağını rengini sıçrayarak arttırabilirsiniz. Fit için 5 kart gerekebilir, çünkü ortağınız 3+ kartla bir minör açışı yapabilir. Başka bir seçeneğiniz yoksa, dört kartla ortağın 1 karo açışına karo diyebilirsiniz.

Ortağın minör açışını yükseltmek için puan sınırı:

6-10 Puan= Destek varsa 2 seviyesine yükselin
11-12 Puan= Destek varsa 3 seviyesine sıçrayın.

Not: Ortağınızı yükseltirken onör puanlarını kullanmak daha doğrudur (destek puanlarına göre hesaplamanız gerekmez). Çünkü, sonuçta kontrat herhangi bir seviyede sanzatu kontratı olarak sonuçlanma olasılığı yüksektir...
3.1.4 Puanınız 13 Veya Yukarısı ise

1) Yeni bir renk gösterebilirsiniz...
Ortağın açışı Puanınız Cevabınız Örnekler
(tıklayınız)
Bir minör 13+

Yeni bir renk söyleyebilirsiniz. Cevapçının yeni bir rengi forsingtir: Ortak pas geçer diye korkmayınz..
 

Ortak bir minör açtığında göreviniz majör fit aramak olsun. Bu nedenle 4+ kartlı majörünüzü bir seviyesinde gösteriniz. 

Majörler 4-4 ise önce düşük rütbeli olanı (yani kör) okuyunuz. majörler 5-4 ise uzun olanı, 5-5 rütbeli olanı (pik) okuyunuz.

Majörler 3 karttan fazla değilse 3SA okuyunuz.. Çünkü 3 sanzatu manş kontratı için 9 löve gerekirken, minörden manş için 11 löve gerekir..

Sanzatu cevapları için puan sınırları:
 

1SA=6-10 puandır. 
2SA=11-12 puandır.

3SA=13-15 puandır.
 

3SA cevabı verebilmeniz için elinizde 4+ kartlı majör olmaması gerekir.

4 kartlı majörünüz yoksa, 3SA için gerekli puandan daha fazla puanınız varsa, diğer minörünüzü okuyup ortağın rebidini bekleyin.3.2 Majör Açışlarına Cevaplar

3.2.1 Puanınız 6 Puanın Altında İse

6 Puandan daha az puan Pas Geçiniz.
 
Ortağın Açışı Puanınız Cevabınız Örnekler
(tıklayınız)
Majör renk 6 dan az Ortağınızın sizi konuşmaya zorlamayan açışlarına pas geçiniz: Örneğin,

 

3.2.2 Puan Sınırınız 6-10 ise

1) desteğiniz varsa, ortağınızın majörünü bir seviye yükseltebilbilirsiniz.
2) Açış 1 Kör ise 1 Pik diyebilirsiniz.
3) 1SA diyebilirsiniz.

Ortağın açışı Puanınız Cevabınız Örnekler
(tıklayınız)
Majör

6-10

3 veya 4 kartlı destekle ortağınızın rengini sıçramadan yük seltebilirsiniz: Ortağınız en az 5 kağıtla majör renk açabileceği için 3 kağıtla fit bulabilirsiniz.

Not: Ortağınızın majör rengini yükseltirken (fit bulunduğu için) Destek (dummy) puanlarıyla puanınızı hesaplayınız..

4+ kartlı desteğiniz varsa baraj konuşmalrı serbesttir..

5+ kart destek ve başka renklerden şikan (veya singlton) varsa dört seviyesine baraj sıçraması yapabilirsiniz. (1-4). Sizde fazla onör puanı olmadığı için rakipler büyük bir olasılıkla iyi bir kontrat bulacaklardır. İşte onların bu güzek kontratı bulmalarını engellemek için iyi bir destekle manşa sıçramanız uygundur.

 

Desteğiniz yoksa 6-10 puanla 2 seviyesine çıkmadan başka bir renk söyleyebilirsiz. Ki bu da ancak 1Pik veya 1Sanzatu olabilir.

 

Eğer 1 açışını cevaplıyorsanız iki seçeneğiniz var: en az 4 kartla 1 veya herhangi bir dağılımla 1SA. Örnek: (1-1)

Eğer 1 açışını cevaplıyorsanız tek seçeneğiniz var: herhangi bir dağılımla 1SA.

1SA cevapları için dengeli bir el gerekmez.
3.2.3 11-12 Puanla Cevaplar

1) Ortağınızın majörünü sıçrayarak destekleyiniz.
2) Yeni bir renk gösterebilirsiniz.

Ortağın Açışı Puanınız Cevabınız Örnekler
(tıklayınız)
Majör renk 11-12

Ortağın majörünü en az dört kartla destekliyorsanız, ortağın majörünü sıçrayarak yükseltebilirsiniz (1Kör-3Kör). Bu sıçrama yý 10 puanla da yapabilirsiniz: 10-11-12 puanýnýz ve desteðiniz varsa üç seviyesine yükselin. 

 

Sıçramalı destek için, genellikle 4 kartlı destek beklenir. Eğer 3 kartlı destek varsa, önce bir renkle başlayıp ortağın rebidini beklemek daha uygundur.

Desteğiniz yoksa, bir veya iki seviyesinde yeni bir renk okuyunuz. Yeni renk olarak en uzun renginizi seçiniz. Bu yeni rengin majör olması gerekmez. Diğer taraftan, 1 pik üzerine 2 kör diyebilmek için 5 kartlı kör rengi olması neredeyse standart hale gelmiştir.

eğer renkler aynı uzunlukta ise;

 

1- renkleriniz 4 kart uzunlukta ise, konuşmaya en az rütbeli olandan başlayınız.
2- Renkleriniz 5 kart uzunlukta ise, konuşmaya yüksek rütbeli olandan başlayınız.

2SA cevabı JAcoby 2NT denilen konvansiyonel bir konuşmaya ayrılmıştır: Desteğiniz yoksa 2SA cevabı vermeyip yeni bir renk söyleyiniz..

Not: Kullandığımız sistemde bir seviyesindeki açışa 2 seviyesinde cevap davet anlamındadır: Yaygın bir sistem olan 2/1 (two over one) sistemde bir seviyesindeki bir açışa 2 seviyesindeki cevap manşa davettir.

3.2.4 Puanınız 13 Veya Yukarısı ise

1) Bu kadar puanınız varsa, sizin için birkaç konvansiyon var demektir!

Ortağın Açışı Puanınız Cevabınız Örnekler
(tıklayınız)
Majör renk 13+ Desteğiniz varsa ve manşdan fazlasını görmüyorsanız hmen manşa yükselebilirsiniz..+ seviyeine sıçramak (manş) baraj konuşmasıdır...

Desteğiniz varsa ve forsing yapma gereksinmeniz varsa, iki konvansiyonumuz var:Jacoby 2SA and Splinter..

Desteğiniz ve 13+ puanınız varsa ve forsing yapmak istiyorsanız, 1 or 1 açışlarını 2SA ye (Bölüm 8'de JACOBY 2SA'ye bak)..

Desteğinizve 13+ punanınız bir de singletonunuz (veye şikanınız) varsa singleton olan renkte iki seviye sıçrama yapınız. Örnek: Karodan singleton veya şikan varsa ortak 1 kör açtığında 4 karoya yükseliniz.. İlgisiz bir çift sıçrama Splinter olarak bilinir.

Eğer desteğiniz varsa Destek puanlarıyla (Dummy points>) puan hesaplayınız:şikan 5 puan, singlton3 puan ve dablton 1 puan..

Note: Eğer Jacoby 2SA ve Splinter bilmiyorsanız, desteğiniz varsa en alt seviyede en kuvvetli bir renginizi okuyunuz: Yeni bir renk herzaman forsingtir..

desteğiniz yoksa en uzun renginizi okuyunuz: Bu yeni rengin majör olması şartı yoktur.

 

Eğer renklerinizin uzunlukları eşitse,

 

4-4 eşitlikte en ucuz rengi, 5-5 eşitlikte en pahalı rengi okuyunuz.

 

13-15 puanla dengeli bir ell 3SA cevabı verebilirsiniz!

17+ puanınız varsa:

yeni bir renk gösterebilirsiniz. Sıçrama yapmaya da gerek yoktur: Nasıl olsa yeni renginiz forsingtir. Aşırı puanlarınızı sonradan ifade edebilirsiniz:

Sıçramalı yeni renkler artık baraj konuşmaları olarak değerlendirilmektedir..

3.3 1SA Açışlarına Cevaplar

Eğer ortağınız 1SA ile oyunu açmışsa elini size çok iyi tarif etmiş demektir: Bu tarife göre yemeği pişirmek size düşer:

  • 15-17 puanı var,
  • 5 li majörü yok,
  • Şikan ve singletonu yok,
  • Birden fazla dabltonu yok,
  • Sizin her renginizi en az iki kartla destekliyor: Bu, 6 kartlı bir renginiz varsa fiti buldunuz demektir.
1SA açışına cevapları iki kısımda inceleyebiliriz:

1- Dengeli bir elle cevaplar

2- Dengesiz bir elle cevaplar

3.3.1 Dengeli Bir Elle Cevaplar

Dengeli bir elle açış ve cevaplar için TOBAHA tablosuna bir göz atınız

Dengeli eller 4-3-3-3 dağılımlı veya birden fazla dabltonu olmayan ellerdir. Dengeli bir eliniz varsa, ve ortağın majör renginde en fazla iki kartınız varsa Sanzatu kontratını düşünebilirsiniz.

Ortağın Açışı Puanınız Cevabınız Örnekler
(tıklayınız)
1 SA 8 den az Sus konuşması.Dengeli bir eliniz varsa pas geçersiniz. 1SA açan ortağınızın en fazla 17 puanı olabilir. Sizinde 8 puanınız yoksa, 25 puanlık manş puanına erişemediniz demektir. Arttırmayı en uygun seviyede bırakınız: Bu da 1SA'dır..
1SA 8-9 Davet konuşması. Dengeli ve minimum cevap puanı 8-9 puanla 2SA ya yükselebilirsiniz. Ortak 15 puanla açmışa pas geçecektir.. 17 puanla açmışsa 3SA ya yükseltecektir. 16 puanla açmışsa elindeki 10lu ve 9lu gibi ara kağıtların miktarına göre ya pass diyecek, yada 3SA ya yükselecektir..

Not: Bazı ortaklar 1 SA ya 2SA cevabını, minör transferi olarak kabul ederler: Bu konuyu partnere sorun..

 1SA 10-15 Sus konuşması. Dengeli bir eliniz varsa 3SA diyebilirsiniz. Ortağın 15 puanı bile olsa manş gerçekleşebilir. Altı kağıtlı minörü olan dengesiz bir elle bile bu kadar puanla 3SA ya yükselmeniz önerilir. .

1SA  16-17 Davet konuşması. Dengeli bir elle kantitatif 4SA okuyun. Ortak 15 puanla açmışa pas geçecektir.. 17 puanla açmışsa 6SA ya yükseltecektir. 16 puanla açmışsa elindeki 10lu ve 9lu gibi ara kağıtların miktarına göre ya pass diyecek, yada 6SA ya yükselecektir..
Not: 4SA bir davet konuşmasıdır: Açıcı ya pas geçmelidir. ya da 6SA demelidir.
Ancak bazı otoriteler, açıcının elinde iki küçük kağıtlı bir dablton varsa, çok kuvvetli olduğu bir renkten 4-4 veya 5-3 fit aramasında sakınca görmemektedirler. Şöyleki,
1NT üzerine 4NT cevabından sonra açıcı 4-4 fit aradığı, 4 kartlı renkgi beş seviyesinde deklare eder. Cevapçı bu renkten 4 kartı varsa, bu rengten şlem deklare eder, yoksa 6NT der.. Açıcı 5-3 fit arıyorsa, 5 kartlı rengini 6 seviyesinde söyler, cevapçı da fit varsa pas geçer, yoksa 6SA der.
1 SA 18-19 Sus konuşması. 6SA Okuyun. 1SA-6SA.       
1 SA 20-21 Forsing konuşması.Dengeli bir elle kantitatif 5 SA okuyun. Açıcı 15 puanla açmışa 6SA söyleyecektir. 17 puanla açmışsa 7SA ya yükseltecektir. 16 puanla açmışsa elindeki 10lu ve 9lu gibi ara kağıtların miktarına göre ya 6NT diyecek, yada 7SA ya yükselecektir..

 

1 SA 22+ Dengeli bir elle Granşlem okuyun:1SA-7SA

 


3.3.2 Dengesiz Bir Elle Cevaplar

Dengesiz ellerle 1SA açışını cevaplamak için iki önemli konvansiyon vardır: Stayman ve Jacoby Transferleri..

1SA açışlarında genellikle bu iki konvansiyonu kullanacağız.. Stayman 1SA açışlarında en iyi majör fitini bulmaya yarar. 1SA açıcının elinde 5 kartlı majör yoktur ama 4 kartlı majörü olabilir. Sizin de elinizde aynı majörden 4 kart varsa fiti buldunuz demektir. Ortağa dört kartlı majörünü sorma işlemine Stayman denilir..

Transfer ise 1SA açıcının dekleran olmasına yarayan bir konvansiyondur.. 2 karo cevabı 1SA açanı 2 kör, 2kör cevabı 1SA açanı 2pik demeye zorlar. 2 pik cevabı 1SA açanı 3 trefl demeye zorlar..

1 SA açana 4 cevabı Gerber as sorusudur:Ortaklıkta 33 puanı görmüşseniz, direk as sorarak şleme gidebilirsiniz .
Ortağın Açışı Puanınız Cevabınız Örnekler
(tıklayınız)
1 SA 0+


Jacoby Transfer Bids
(Bak 8. Bölüm)

Jacoby Transfer kuvvetli elin dekleran olmasını sağlayan bir konvansiyondur. 1SA cevabına uzun renginizi okuduğunuzda, o renk koz olduğunda 1SA okuyan el yere açılacaktır. Bu da, papazlarınızı, çatal renklerşinizi gözler önüne sermiş olacağından, size löve katbettirebilir.JAcoby tranfer, 1SA açan ortağınıza sizin renginizi söylettirmektirç Bu durumda sizin eliniz yere açılacaktır.  

1SA açışına,

2 cevabınız açıcıya  okumasını söyler
2 cevabınız açıcıya  okumasını söyler

GENİŞLETİLMİŞ TRANSFER

Minör renkleriniz uzunsa,

2  cevabınız açıcıya  3  okumasını söyler.
1SA açan 3Trefl dediğinde pas geçersiniz. 3 rebidiniz sus anlamındadır. 1 SA 8+


Stayman
 
(Bak 8. Bölüm)

Stayman 1SA açan ortağa dört kartlı majörünün olup olmadığını sormaktır.

Elinizde dört kartlı majör varsa, 8 kartlı majör fiti için, 2   diyerek 1SA açan ortağa varsa dört kartlı majörünün rengini sorarsınız. 

Açıcının rebidi dört kartlı majörünün bulunduğu renktedir. 1SA açanın elindeki her iki majör de 4 kartlı ise önce 2 kör der.. 1SA açanın elinde 4 kartlı majör yoksa, 2 trefl sorunuza 2 karoyla cevap verir.


1SA 8-10 En az 6 kartlı kuvvetli bir trefl renginiz varsa 3 diyerek ortağınızı manşa davet ediniz.

veya,

En az 6 kartlı kuvvetli bir karo renginiz varsa 3 diyerek ortağınızı manşa davet ediniz.

1 SA

 
15+ En az 6+ kartlı kuvvetli bir kör renginiz varsa  3 diyerek ortağı şleme davet ediniz..

En az 6+ kartlı kuvvetli bir pik renginiz varsa 3 diyerek ortağı şleme davet ediniz..

Not:Kuvvetli 6+ kartlı minör suitiniz varsa ve şleme gitmek istiyorsanız önce Stayman yapın. 1SA açıcının rebidinden sonra minörünüzü gösterin. Minör renkten şleme gitmenin en iyi yollarından biri budur.

1SA 10-15 4 cevabınız 4 e transferdir(Texas).
4 cevabınız 4 e transferdir(Texas). Bu Texas transferleri şlem ümidinin olmadığı hallerde kullanılır

5 cevabınız 5 oynamak istediğinizi gösterir. Yine şlem ümidi yok.
5 cevabınız 5 oynamak istediğinizi gösterir. Yine şlem ümidi yok.


3.4
İki Seviyesindeki Açışlara  Cevaplar. 

3.4.1 İki Seviyesindeki Renk Açışlarına Cevaplar

3.4.1.1
İki Trefl Açışına Cevaplar

2 açışı 22+ puanla yapılan kuvvetli açışlardır. Cevapçı 2 açışına kesinlikle pas geçemez. Çünkü İki Trefl açan ortak, diğerine ihtiyaç göstermeden (tek başına) bile manş yapabilecek kuvvette olabilir. 

 2 açışı-cavaplar-rebidkler için 5.Bölüme bakınız.

Ortağın açışı Puanınız Cevabınız

Örnekler
(tıklayınız)

2 22+ 2 açıcı kuvvetli bir açıştır. 2 cevabı "olumsuz" veya "bekleme" cevabı olarak değerlendirilmelidir. 

 2 açışı-cavaplar-rebidkler için 5.Bölüme bakınız.

 
3.4.1.2
İki Karo, Kör ve Pik Açışlarına Cevaplar

2 ve 2 üstündeki açışlar baraj açışlarıdır. Zayıf-İki açışları o renkten 6 kartlı kuvvetli (3 büyük onörden en az ikisi) bir renk ve açış puanından az puan gerektirir.. Zayıf açışlara cevap verecek durumdaysanız, puan hesabı değil, löve hesabı yapınız.  Elinizdeki as ve rualara göre löve sayınız. Örneğin: 
A   = 1 löve
AK  = 2 löve
KQ  = 1 löve
AKQ= 3 löve 

Manş kontratı için en az 10 löveye ihtiyacınız var.. Oratğınız 2, 2 or 2 bçiminde açış yapmışsa 6 kartı, kuvvetli rengi ve açardan az puanı var. Ortağınız renginde ne kadar çok kart varsa o kadar çok baraj yapabilirsiniz. Forsing değildir. Manş seviyesindeki cevaplar sus işaretidir ve ortak pas geçmelidir.

Ortağın zayıf açışı Puanınız Cevabınız

Örnekler
(tıklayınız)

 2, 2, or  2,

Count the tricks you can make. 

2 hariç, iki seviyesindeki renk açışları  zayıf açışlardır. Baraj anlamındadır:Okunan renkten sağlam altı kart ve açar puandan az puan gösterir. Sağlam renk üç büyük onörden (A,R,D) en az ikisini bulunduran el demektir. Cevapçı olarak puan hesabını bir yana bırakıp, alacağınız lövelerin hesabını yapın: Ortak tek başına 6 el yapabilir. Diğer renkleri zayıftır. Diğer renklerden hiç löve yapamayabilir. Diğer renklerdeki as ve rualarınız löve yapmaya yararlar. Baraj açışı yapan ortağınızı cevaplarken zon durumunu da göz önüne alınız.

Ortağın altı kartı olduğuna göre, ortağın renginde 2 kart fit için yeterlidir. Ortağın renginde 4+ kart varsa  2 veya 2 cevabını manş seviyesinde verebilirsiniz.
16+ puanınız varsa 2SA diyerek ortağın, as veya rua'sı olup olmadığını sorabilirsiniz. Böylece 3SA yapma şansını ararsınız. Örneğin aşağıdaki el 2 pik açar,


AD8765  R5 7643 

 2 açışına 2SA cevabı üzerine, açıcı 3 diyerek, as veya rua'lı    A rengini gösterir. Böylece ortaklığın 3SA yapma şansı olup olmadığı anlaşılır. Cevapçının 2SA üzerine açıcıda as veya rua yoksa kendi açış rengine döner.
Açıcı zayıf açışını  ARD985 gibi çok sağlam bir elle yapmışsa, 2SA cevabı üzerine  3SA rebid ederek, renginin sağlamlığını gösterir. 


- Mükemmel bir 5 kartlı rengi ve açış  konuşmasından iyice puanı olan bir cevapçı kendi yeni rengini söyleyebilir. Bu bir tur için forsingtir. Zayıf iki açışı yapan bu durumda, cevapçının renginde 3 kartla veya Ax, Kx, Qx or Jx, gibi dabltonla ortağını destekleyebilir veya kendi orijinal rengine dönebilir. Veya  QJx veya KQx şeklindeki yeni bir renk gösterebilir.
- Çok kuvvetli 6+ kartlı bir renk ve açış puanı kadar bir puanla majör renkten manşa sıçrayabilirsiniz.
-  Ortağın  açışına fitiniz varsa, Sanzatudan manş düşünün. Ortak  2 açarsa ve elinizde.

R876  AD7 DV3  A98

 

varsa 3SA okuyun.
                                                                           (Dee'den)
 

 

 

 

3.4.2 İki Seviyesindeki SA açışlarına Cevaplar

 

2 SA açışı 20-21puanlı dengeli bir el gösterir. Birkaç puan (4+ puan)manş için yetebilir. 2SA açışlarına cevaplar da 1 SA açışının cevaplarına benzer ancak bir seviye yukarıdan gider. Yani, 3 cevabınız Stayman'dır: Açıcı 4 kartlı majörünü gösterir. Uzun majörünüz varsa Jacoby Transfer uygulayabilirsiniz

 

3.4.2.1 Dengeli Ellerle Cevaplar

 

Ortağın açışı Puanınız Cevabınız

Örnekler
(tıklayınız)

2 SA 0-3 Pas. Dengeli bir elle pas geçiniz..  
2 SA 4-11 Dengeli bir elle 3SA diyebilirsiniz.  
2 SA 11+ Şlem.. Gerber 4 as sorusu konvansiyonunu kullanarak ortağın aslarını sorunuz.  

 

3.4.2.2 Dengesiz Ellerle Cevaplar

 

Ortağın açışı Puanınız Cevabınız

Örnekler
(tıklayınız)

2 SA 0-3 5+ kartlı majörle, Jacoby transfer yapabilirsiniz (Bak 8. Bölüm). Açıcının rebidinden sonra pas geçiniz.

2 SA 4-11 4 kartlı majörünüz varsa   Stayman uygulayınız (Bak 8. Bölüm). 5+ kartlı majörle, Jacoby transfer yapabilirsiniz (Bak 8. Bölüm).  
2 SA 11+ 11+ puan, ortaklığın şlem puanı olduğunu belirtir.

4 kartlı majörünüz varsa   Stayman uygulayınız (Bak 8. Bölüm). 5+ kartlı majörle, Jacoby transfer yapabilirsiniz (Bak 8. Bölüm).

6+ kartlı minörle 3 minör transferi uygulayın.

 

 

 

3.5 Üç Seviyesindeki Açışlara Cevaplar

 

3.5.1 Üç Seviyesindeki Renk Açışlarına Cevaplar

Ortağın açışı Puanınız Cevabınız

Örnekler
(tıklayınız)

 

 

3, 3, 3 or  3

?

Üç seviyesindeki renk açışları  zayıf açışlardır. Baraj anlamındadır:Okunan renkten sağlam yedi kart ve açar puandan az puan gösterir. Sağlam renk üç büyük onörden (A,R,D) en az ikisini bulunduran el demektir. Cevapçı olarak puan hesabını bir yana bırakıp, alacağınız lövelerin hesabını yapın: Ortak tek başına 7 el yapabilir. Diğer renkleri zayıftır. Diğer renklerden hiç löve yapamayabilir. Diğer renklerdeki as ve rualarınız löve yapmaya yararlar. Baraj açışı yapan ortağınızı cevaplarken zon durumunu da göz önüne alınız.

Ortağın 7 kartı olduğuna göre, ortağın renginde 1 kart fit için yeterlidir.

1) Bir kaç as veya ruayla ortağın rengini yükseltebilirsiniz. Baraj açışını yükseltmek, yeni bir baraj anlamındadır: Açıcı pas geçmelidir..

Yan renklerdeki as ve ruaları kullanıp, löve sayarak manşa yükselebilirsiniz. Baraj açışında, manşa yükselmek te baraj olduğundan ortak pas geçmelidir. 

 

3) Sağlam bir renk ve diğer renklerden keserlerle 3 SA diyebilirsiniz. 3SA kontratında ya ortağın ya da kendi sağlam renginizi kullanmayı düşünüyorsunuz..

4) Kuvvetli bir el ve sağlam bir majörle kendi renginizi gösterebilirsiniz. Yeni bir renk forsingtir. Sizin renginizde manş ortağa düşer. Açıcı sizin renginizi beğenmezse kendi rengine dönebilir.Bu durumda ortağın renginde manş okumak size düşer..

 


3.6
Dört Seviyesindeki Açışlara Cevaplar

Dört seviyesindeki majör açışları (4 or 4) sus anlamındadır: Cevabınız pas olmalıdır.