Bridge7
Ana Sayfa
4. REBIDLER
Rebid açıcının veya cevapçının ikinci konuşmasıdır.

Bölüm 2'de açıklandığı biçimde oyunu açtınız. Ortağınız da Bölüm 3'e uygun olarak açışınızı cevapladı. Açış veya cevabıyla konuşmalar son bulmamışsa, sıra bundan sonra yapılacak konuşmalara (rebidler) gelir. Açıcı rebidiyle arttırmayı bitirici konuşma yapmamışsa, bu kez cevapçı rebidiyle arttırmaya katılır.
 
Zayıf-İki açışının rebidlerini 3.Bölümde bulabilirsiniz. 
Kuvvetli 2-Trefl açışının rebidlerini 5.Bölümde bulabilirsiniz. 
1 NT açışının rebidlerini (Stayman ve Transferle ilgili) 8.Bölümde bulabilirsiniz. 

İşte size 2 ipucu:

1- 6 Kartlı renginizi rebid edebilirsiniz. 
2- Aşağıdaki açıcı veya cevapçının aşağıdaki rebidleri limite olmak anlamındadır:

     a) Konuşulmuş rengi konuşmak 
      b) SA demek
     
      Elinizin puan sınırını belirtecek herhangi bir seviyede limite olabilirsiniz. Limite olanın ortağı kontratı belirler..İşte size limite olan eller:

1D-1H
2D
1D-1H
2H
1H-2H 1H-3H 1H-4H
1H-1NT 1H-2NT 1H-3NT 1C-1H
1S-1NT
1C-1H
1S-2NT
1C-1H
1S-3NT
1H-2H
4H
1H-1NT
3NT
1S-2C
2S
1D-2NT

4.1 Açıcının Rebidleri

Açıcı 13-21 puanla oyun açar. Dolayısıyla 13 puan açıcının minimum, 21 puan açıcının maksimum puanıdır.. Açıcının puan sınırlarını aşağıdaki gibi çizebiliriz: 

13-15 puan: Açıcının minimum puan sınırı, minimum açıcı
16-18 puan: Açıcının orta  puan sınırı, orta puan açıcı
19-21 puan: Açıcının maksimum puan sınırı, maksimum açıcı

Rebidler, yani ikinci konuşmalar açıcının da cevapçının da puan sınırlarını belirler

Kendi renginizi tekrarlamanız için renginizin 6+ kartlı olması gerekir:Başka seçeneğiniz yoksa 5 kartla da tekrarlayabilirsiniz.

Rebidinizde ortağınızı (cevapçıyı) destekliyorsanız, elinizi destek puanlarınıza göre (bak 1. Bölüm) yeniden değerlendirerek ikinci konuşmanızı yapın.

4.1.1 Minimum Puan Sınırındaki Açıcının Rebidleri

Açıcının
Puan
Sınırı

Açıcının Rebidi

Örnekler
(tıklayınız)

13-15

Cevapçının rengini en ucuz seviyede yükseltin. Yükseltmek için cevapçının renginde 4 kart gerekir. . Ortağın minörünü yükseltmeden önce varsa kendi majör renginizi gösterin.. 


En ucuz seviyede sanzatu deklare edin.

Yeni bir renk söyleyin (yeni rengi iki seviyesinde söyleyecekseniz, açış renginizden daha pahalı olmamasına dikkat edin. Notlara bakın)

Açış renginizi en ucuz seviyede tekrarlayın.

Ortağınız 1SA cevabı vermiştir. Bu, sizin renginizden daha pahalı renkte başka hiçbir renkte fit bulamıyacağınız anlamına gelir. Pas geçebilir, 4+ akrtlı diğer minörü okuyabilir, ya da 6+ kartlı majörünüzü tekrarlayabilirsiniz. 

Pas geçmemiş bir cevapçının yeni bir renk göstermesi bir tur için forsingtir. Ama açıcının yeni bir renk rebidi forsing değildir.

Not: Ters(Reverse). Eğer açıcının ikinci rengi birinci renginden daha pahalı ise bu, ters (revers) olarak tanımlanır. Reverse için 16+ puan gerekir. Açıcının 1 seviyesinde yeni renk tekrarı revers olmaz..  4.1.2 Orta Puan Sınırındaki Açıcının Rebidleri

Açıcının
Puan
Sınırı

Açıcının Rebidi

Örnekler
(tıklayınız)

16-18

Desteğiniz varsa cevapçının rengini sıçrayarak yükseltin..

Açış renginizi sıçrayarak yükseltin.

Yeni bir renk gösterin (yeni renginiz ilk renginizden daha pahalı olabilir) 

Not: 18 puanınız varsa sıçrayarak sanzatu rebid edebilirsiniz..
Örnek,
1Tr-1Kö
2SA-?
Ortağınız 1NT cevabı vermişse, 2NT rebidi yeterlidir: 
1C-1NT
2NT-?
Ortak 1SA veya 2SA açmadığınız için aradaki puan sınırına (18-19) sahip olduğunuzu anlayacaktır. Çünkü,
Minimum açar olsanız pas geçerdiniz.
15-17 puanınız olsa 1SA açardınız..
20-21 puanınız olsa 2SA açardınız

4.1.3 Maksimum Puan Sınırındaki Açıcının Rebidleri

Açıcının
Puan
Sınırı

Açıcının Rebidi

Örnekler
(tıklayınız)

19-21

Desteğiniz varsa cevapçının rengini çift sıçrayarak yükseltin.. Cevapçının rengi majörse manşa yükselin.

Açış renginizi çift sıçrayarak yükseltin.


Yeni bir rengi sıçrayarak rebid edin. Yeni rengin rütbesi önemli değildir.

Sıçrayarak sanzatu deklare edin. 
Not: 19 puanla da sıçrayarak sanzatu rebid edin.Örnek,
1Tr-1Kö
2SA-?
Ortağınız 1NT cevabı vermişse, 2NT rebidi yeterlidir: 
1C-1NT
2NT-?
Ortak 1SA veya 2SA açmadığınız için aradaki puan sınırına (18-19) sahip olduğunuzu anlayacaktır.Çünkü,
Minimum açar olsanız pas geçerdiniz.
15-17 puanınız olsa 1SA açardınız..
20-21 puanınız olsa 2SA açardınız

4.2 Çevapçının Rebidleri

RCevapçının rebidleri kendi ilk konuşmasına ve açıcının  konuşmalrına bağlıdır. Cevapçı, ortaklığın 25+ puana sahip olduğu kanısına varırsa, manşa (veya şleme) kadar konuşmayı sürdürmelidir.

Konuşmacı olarak minimum puanınız 6 dır. Cevapçı olarak, rebid için hazırlanıyorsanız,  elinizi aşağıdaki puan sınırları içinde değerlendiriniz. 

 6-10   : Cevapçının minimum puan sınırı, minimum cevapçı
11-12 : Cevapçının orta puan sınırı, orta cevapçı
13+    : Cevapçının maksimum puan sınırı, maksimum cevapçı

Açıcının rebidi, açıcının puan sınırlarını, 13-15, 16-18 or 19-21 olarak belirler. Açıcının rebidini kendi puanınızla karşılaştırarak, partskorda mı kalacaksınız, manş mı yoksa şlem mi yapacaksınız, kara verebilirsiniz.. 

Ortağınızı destekleme durumundaysanız, elinizi destek puanlarınıza (bak Bölüm-1) göre yeniden değerlendirmelisiniz.. Destek puanlarınızı hesaplarken, şikan veya singltonları değerlendirirken, daha önce konuşmadığınız renklerden olmalarına dikkat ediniz.

6+ kartlı renginizi tekrarlayabilirsiniz. Ortağınız iki renk göstermişse, eli dengesiz demektir. Bu durumda, 5 kartlı renginizi tekrarlamanın bir anlamı yoktur..

Eğer cevapçı limit konuşması yapmak istiyorsa, şu konuşmaları yapabilir:

1SA okumak
Daha önce kendi veya ortağın okuduğu bir rengi tekrarlamak.

Eğer cevapçı forsing konuşması yapmak istiyorsa, yeni bir renk gösterebilir, yeni renkte sıçrayabilir, kübid yapabilir veya "Dördüncü Renk" rebid edebilir.

4.2.1 Minimum Puan Sınırındaki Cevapçının Rebidleri

Cevap-
çının
Puan
Sınırı

Cevapçının Rebidi

Örnekler
(tıklayınız)

6-10

6-10 puanı olan cevapçının rebidleri, minimum cevapçı rebidleri olarak tanımlanır..

Açıcı minimum puan sınırı göstermişse,

kendi puanlarınızı (6-10) açıcının puanlarıyla (13-15) toplarsanız, maş ümidi olamdığını göreceksiniz. Dolayısıyla, pas geçin.
Pas geçmeseniz bile en iyi bir part skorda durun.
Konuşulmayan renklerden keserleriniz varsa, ortağınızı destekleyemiyorsanız 1SA deklare edin.
Veya ortağınızın rengine dönün.
6+ kartlı renginizi tekrarlayabilirsiniz. Ortağınız iki renk göstermişse, eli dengesiz demektir. Bu durumda, 5 kartlı renginizi tekrarlamanın bir anlamı yoktur..

Açıcı orta puan sınırı göstermişse,

Sadece  6 puanınız varsa pas geçin. Eğer 7-8 puanınız varsa, ortaklığın daha önceki bir rengini 3 seviyesinde okuyarak manşa davet edebilirsiniz.. 
16-18 puan göstermiş bir ortağa yeni bir renjk göstermenizde sakınca yoktur.

Açıcı maximum puan sınırı göstermişse,

6-10 puanınız varsa, ortağınız 19-21 puan gösterdiğine göre manş kesindir. Manşa yükselin veya manşa varmışsanız pas geçin.

Henüz manşa varmamışsanız ortağınızın renginde manş deklare edin.

Açıcı sıçrama yapmışsa kendi renginize dönebilirsiniz.:

  Açıcı             Cevapçı
1             1
2             3

 

4.2.2 Orta Puan Sınırındaki Cevapçının Rebidleri

Cevap-
çının
Puan
Sınırı

Cevapçının Rebidi

Örnekler
(tıklayınız)

11-12

 

 

11-12 puanı olan cevapçının rebidleri, orta cevapçı rebidleri olarak tanımlanır..

Açıcı minimum puan sınırı göstermişse,

1) Konuşulmayan renklerden keserleriniz varsa SA deklare edin..
Eğer açıcının 14 veya 15 puanı varsa manş olabilir.
2) Yeni bir renk gösterin.

Not: Ortağınızın minör açışına siz bir majörle karşılık verdiğinizde, açıcı 1NT ye dönmüşse bu, açıcının elinde sizin majörünüzden 4+ kart olmadığını gösterir. Ama, sizin majörden 3 kartı olabilir. Bu üç kartlı destek de sizi majörünüzden manşa taşıyabilir. Ortağın selinde sizin majör renginizde 3 kart olup olmadığını anlamak için diğer minör rengi rebid edersiniz. Bu konvansiyona NMF (New Minor Forcing) denilir. NMF ile oratğa sizin majörden 3 rengi olup olmadığını sorarsınız.

3)Kendi renginizi veya ortağın rengini sıçrayarak okuyun..

Açıcı orta puan sınırı göstermişse,

Manşa yükselin. Açıcıdan yeni bilgiler elde etmek istiyorsanız yeni bir renk gösterin.

Açıcı maksimum puan sınırı göstermişse,

Açıcıdan yeni bilgiler elde etmek istiyorsanız yeni bir renk gösterin..Şleme gidilebilir.
4.2.3 Responder's Maximum Rebids

Cevap-
çının
Puan
Sınırı

Cevapçının Rebidi

Örnekler
(tıklayınız)

13+

13+  puanı olan cevapçının rebidleri, maksimum cevapçı rebidleri olarak tanımlanır..

Cevapçının 4. bir rengi rebidi forsingtir.

Cevapçının 4. rengi okuması, sadece arttırmanın devam etmesi isteğini gösterir. Bu dördüncü renk hakkında bilgi içermez. Cevapçının dördüncü rengi bir tur için forsingtir. 

Rakiplerin rengini söyleme tekniği de  (Kübid tekniği) cevapçının forsing olarak kullanabileceği bir konuşma tarzıdır.

Açıcı minimum puan sınırı göstermişse,

1) Konuşulmamış renklerde kontrolleriniz varsa 3NT deyin.

2) Ortağın renginde veya kendi renginizde manş deklare edin. Eğer ortağınızca desteklenmemiş bir renkte manş ilan ediyorsanız, majörünüzün 6-7 kartlı, minörünüzün de 7+ kartlı olmasına özen gösteriniz.

3) Yeni bir renk forsingtir: Ortağınızdan daha fazla bilgi almak istediğinizde yeni bir renk deklare edin: Ortağınız limit konuşması (1NT, konuşulan renkler vs.) yapmış olsa dahi, yeni bir renge sıçrayarak manş azminizi gösterin..Bu yeni rengin uzunluğu ve kuvveti önemli değildir. 

Açıcı orta puan sınırı göstermişse,

1) Ortağın renginde veya kendi renginizde manş deklare edin. Eğer ortağınızca desteklenmemiş bir renkte manş ilan ediyorsanız, majörünüzün 6-7 kartlı, minörünüzün de 7+ kartlı olmasına özen gösteriniz.

2) Toplam 33 puan saymışsanız slam garantidir:Slam henüz konusunda kararsızsanız yeni bir renk icat edin..Yeni bir renk forsingtir. Ortak pas geçemez.  Böylece ortakdan daha fazla bilgi toplamış olursunuz. Oratğın veya kendi renginizde manşa sıçramanız şlem davetidir.

Açıcı maksimum puan sınırı göstermişse,

Şlem düşünmelisiniz. Şlem konuşmaları için 7. Bölüme bakınız