Bridge7
Ana Sayfa
5. Kuvvetli iki Trefl

2 Açışı kuvvetli, yapay (2 açışı, açıcının renginin trefl olduğunu göstermez.) ve forsing bir açıştır. 22+ puanlı ellerle yapılır.  2 açışına cevaplar da bu kuvvet göz önüne alınarak yapılmalıdır.

5.1 Kuvvetli 2 Trefl Açışları

Aşağıda 2 açışına  örnek bir el verilmiştir:

 2 açışına, cevapçı mutlaka konuşmalıdır: Pas geçemez. 2 cevabı olumsuz veya bekleme cevabıdır.  Pozitif konuşmalar, 8+ puan gösterir. Cevapçı 8+ puanlı 5+ sağlam kağıtlı major bir renkle majörünü, 8+ puanlı 6+ sağlam kağıtlı mminor bir renkle minörünü gösterir. 8+ puanlı eli varsa ve hiçbir şekilde açıklayamıyorsa, 2 diyerek bekleme yapar.. Kuvvetli iki açan 2 karo cevabına  pas geçemez.

5.2 Cevaplar

5.2.1 Cevapçının 2 Karo Zayıf-vaya Bekleme Cevabı

Aşağıdaki naturel kuvvetli cevaplar dışındaki her türlü el ile 2 Karo cevabı verilebilir.

5.2.2 Cevapçının Kuvvetli Cevapları

Cevapçının 2Kör veya 2Pik cevabı  5+ kartlı bir renk , en büyük üç onörden ikisinin varlığı ve 8+ puan gösterir.

Cevapçının 3Trefl veya 3 Karo cevabı  6+ kartlı bir renk, en büyük üç onörden ikisinin varlığı ve 8+ puan gösterir.

5.3 Açıcının Rebidleri

5.3.1  iki Trefl Açışı ve
2 Cevabı Üzerine Rebidler

5.3.1.1 Renk Rebidleri (Dengesiz Eller)

22 + puanı olan açıcıya 2 karo cevabı açıcıdan elini daha iyi tarif etmesi amacı taşır. 2 açışına, cevapçının puanı ne olursa olsun pas geçme hakkı yoktur.


Açıcı (22+Puan ile)
0-7 puanı olan 
Cevapçı
Açıcının Rebidi Açıklamalar
2 2  2 2 açışı üzerine 2 cevabı zayıf bir eli gösterir ve açıcıya elini daha iyi tarif etmesini söyler.. Açıcının 5+ kağıtlı körü varsa rebidi 2 'dür.
Cevapçının Rebidi: Cevapçı en ucuz minörünü GERÇEK olumsuz cevap olarak en ucuz sevide söyler ( 5.3de  2 bekleme için yapılmışsa rebidleri okuyabilirsiniz.). En ucuz minörünüzün rebidinden sonra, ortak konuşulan renkleri konuşmasına pas geçebilirsiniz. Ama ortağınız yeni bir renk göstermişse konuşmayı sürdürmelisiniz.
Eğer ortağınızın rengine desteğiniz varsa ve as, rua ve şikanınınz yoksa, manşa sıçrayabilirsiniz
2 2  2 2 açışı üzerine 2 cevabı zayıf bir eli gösterir ve açıcıya elini daha iyi tarif etmesini söyler.. Açıcının 5+ kağıtlı piki varsa rebidi 2 'dir.
Cevapçının Rebidi: Cevapçı en ucuz minörünü GERÇEK olumsuz cevap olarak en ucuz sevide söyler ( 5.3de  2 bekleme için yapılmışsa rebidleri okuyabilirsiniz.). En ucuz minörünüzün rebidinden sonra, ortak konuşulan renkleri konuşmasına pas geçebilirsiniz. Ama ortağınız yeni bir renk göstermişse konuşmayı sürdürmelisiniz.
Eğer ortağınızın rengine desteğiniz varsa ve as, rua ve şikanınınz yoksa, manşa sıçrayabilirsiniz
2 2  3 2 açışı üzerine 2 cevabı zayıf bir eli gösterir ve açıcıya elini daha iyi tarif etmesini söyler. Açıcının 5+ kağıtlı karosu varsa rebidi 3 'dur.
2 2  3 2 açışı üzerine 2 cevabı zayıf bir eli gösterir ve açıcıya elini daha iyi tarif etmesini söyler.. Açıcının 5+ kağıtlı trefli varsa rebidi 3 'dir.
2 2  3 2 açışı üzerine 2 cevabı zayıf bir eli gösterir ve açıcıya elini daha iyi tarif etmesini söyler.. Açıcının 6+ kağıtlı sağlam körü varsa rebidi 3 'dir.
2 2  3 2 açışı üzerine 2 cevabı zayıf bir eli gösterir ve açıcıya elini daha iyi tarif etmesini söyler.. Açıcının 6+ kağıtlı sağlam piki varsa rebidi 3 'dir.
Örnek:

A K Q J  6 
A 4
A K 7 2
Q 5

3 2
J 8 5 3 
9 4
A 7 6 4 2
  Burada 2 açan Batı, ortağı Doğu'nun 2 olumsuz cevabı üzerine 
2 diyerek 5-kağıtlı kozunu gösterir.

5.3.1.2 Sanzatu Rebidleri (Dengeli Eller)

22 + puanı olan açıcı, ortağından 2 olumsuz cevabı alırsa, dengeli bir elle 2 NT sanzatu rebidi yapar. 
Not: Açıcının elinde 25-27 puanlı dengeli bir el varsa iki trefl yerine 3 NT ile oyunu açması gerekirdi.

22+  Puanı 
olan
Açıcı
0-7 Puanı Olan 
Cevapçı
 22-24 puanlı dengeli bir eli olan açıcının rebidi   25-27 puanlı dengeli bir eli olan açıcının rebidi   28-30 
puanlı dengeli bir eli olan açıcının rebidi 
2 2 2 SA 3 SA 4SA
Örnek:

A K Q    
K Q 4
A K 7 2
K Q 5

9 6
J  8 5 3 
Q 9 6
J 7 4 2
Burada 2 açan Batı, ortağı Doğu'nun 2 olumsuz cevabı üzerine 3 NT diyerek dengeli dağılım ve 25-27 puan göstermektedir.


5.3.2 Kuvvetli Cevaplar Üzerine Rebidler

Cevapçının elinde 8+ puan varsa, kendi rengini göstermelidir. Dengeli bir eli varsa 2 NT olumlu cevabı vermelidir. Açıcı da ortağının rengine göre karar verir. Ortağının rengini tutmuyorsa sanzatu cevabı verir.

22+ Puanı 
 Olan
Açıcı
8+ Puanı Olan Cevapçı Açıklamalar
2 2 2 açışı üzerine 2 cevabı 5+ kağıtlı ve as, rua ve damdan en az iki onörlü körü olan, 8+ puanlı bir eli gösterir. Açıcının rebidi: Ortağın rengini destekliyorsanız 1 seviye arttırın. Ortağın rengini desteklemiyorsanız 5+ kağıtlı kendi renginizi veya sanzatu deklerasyonunu en ucuz seviyede yapınız.
2 2 2 açışı üzerine 2 cevabı 5+ kağıtlı ve as, rua ve damdan en az iki onörlü piki olan, 8+ puanlı bir eli gösterir. Açıcının rebidi: Ortağın rengini destekliyorsanız 1 seviye arttırın. Ortağın rengini desteklemiyorsanız 5+ kağıtlı kendi renginizi veya sanzatu deklerasyonunu en ucuz seviyede yapınız.
2 2 NT 2 açışı üzerine 2 NT cevabı dengeli bir el ve 8+ puan gösterir. Elinizde 5+ kağıtlı kendi renginiz varsa en ucuz seviyede gösterin. Dengeli minimum bir elle 3 NT, maksimum bir elle 4NT (Blackwood) deyin..
2 3   2 açışı üzerine 3 cevabı 6+ kağıtlı ve ve as, rua ve damdan en az iki onörlü karosu olan olan, 8+ puanlı bir eli gösterir. Açıcının rebidi: Ortağın rengini destekliyorsanız 1 seviye arttırın. Ortağın rengini desteklemiyorsanız 5+ kağıtlı kendi renginizi veya sanzatu deklerasyonunu en ucuz seviyede yapınız.
2 3   2 açışı üzerine 3 cevabı 6+ kağıtlı ve as, rua ve damdan en az iki onörlü trefli olan, 8+ puanlı bir eli gösterir. Açıcının rebidi: Ortağın rengini destekliyorsanız 1 seviye arttırın. Ortağın rengini desteklemiyorsanız 5+ kağıtlı kendi renginizi veya sanzatu deklerasyonunu en ucuz seviyede yapınız.
Örnek:

A Q J    
Q J 4
A K 7 2
A Q 5

9 6
A K  8 5 3 
Q 9 6
J 7 4 2
Burada 2 açan Batıya  Doğu'nun 2 cevabı olumludur. En az 5-kağıtlı kör ve en az 8 puan göstermektedir.


5.4   Cevapçının Rebidleri

2  Cevabı Bekleme İçin Yapılmışsa Rebidler

Eğer 8+ puanınız varsa ve 2 trefl açışına verebilecek uygun bir pozitif cevap bulamazsanız, 2 diyerek bekleme yaparsınız.

Daha sonra desteğiniz varsa ortağınızı yükseltirsiniz,
Ya da 5+ kağıtlı yeni bir enk söylersiniz.
Bu konuşmalar Manş için forsingtir ortağınız konuşmayı sürdürmelidir.

 2  Cevabı Negatif ise Rebidler

Eliniz

54
543
5432
5432
şeklindeyse 2Trefl açışına 2Karo cevabı verirsiniz. Peki ortak 2Pik rebidi yaparsa sizin rebidiniz ne olacaktır,

Pas demek yanlıştır çünkü ortak tek başına 4Pik yapacak kuvvete sahip olabilir. 3Pik veya 2NT cevapları ortağı kamçılar...

Ohalde elinizin berbat olduğunu açıklayacak bir rebid bulmalısınız:

Cevapçının 2KAro cevabından sonra, en düşük seviyede bir minör renk göstermesi, ikinci negatif cevaptır.

Örnek:

2Tr-2Ka-2Pi-3Tr gibi

veya,

2Tr-2Ka-3Tr-3Ka

gibi

Örnek

K 9 5 
A K J 10 8 7 4
A K Q
--

3 2
5 3 
J 9 6 5 3
9 6 5 4
B      K      D       G
2Tr     P      2Ka     P
2Kö     P      3Tr     P
4Kö    All Pass