Bridge7
Ana Sayfa
6. Araya Girme ve Üste Konuşmalar
Araya girme ve üste konuşmalar rekabete dayanan arttırmalarda kullanılan yöntemlerdir.

Siz de iyi bir kontrat yapmak için araya girmişsinizdir. Ama,
- Rakiplerin birbirlerinin ellerini tanımalarına fırsat vermemek,
- Rakiplerin daha iyi bir kontrat yapmaları engellemek
için de araya girilebilir.

Rekabete dayanan konuşmalarda ortağınızın rengine desteğiniz varsa (4+ kart) baraj amaçlı seviye yükseltebilirsiniz

Rekabete dayanan arttırmalarda, değiştir (Ingilizce:Takeout-T/O, Fransızca:Apel) kontrları, sürkontrlar ve kübidler önemli yer tutarlar..


Araya girmeleri daha iyi anlatmak için sağınızdaki rakibe(SAR), solunuzdaki rakibi (SOR) diye tanımlayacağız. Araya girenin cevapçısına "İerletici" diyeceğiz.

Rekabete dayanan konuşmaları üç ana grupta toplayabiliriz:

1) Rakipler açtığında üste konuşma
2) Rakipler araya girdiğinde üste konuşma
3) Diğer kontr ve sürkontürler

6.1 Rakipler Açtığında değiştir (T/O) Kontrları ve Üste Konuşmalar

Rakipler oyunu açtığında 5li renginizle ve 7+ onör puanıyla araya girebilirsiniz: İki seviyesinde araya giriyorsanız en azından açar puanınız olmalıdır. Sıçramalı araya girişler baraj konuşmasıdır. Dengeli bir eliniz ve 15-18 puanınız varsa 1SA ile araya girebilirsiniz. Kuvvetli bir el ve rakip renkten kısa iseniz değiştir (takeout) konturu atabilirsiniz..

Rakipler oyunu açtığında çeşitli biçimlerde araya girebilirsiniz:

1-Renkle araya girme
   Renkle basit araya girme
   Renkle sıçramalı araya girme

2-Sanzatuyla araya girme
   Sanzatuyla basit araya girme
   Sanzatuyla sıçramalı (unusual) araya girme

3-Doğrudan Cuebid

4-Sanzatu açışına araya girme

5
-Değiştir (takeout-T/O)konturları 

6.1.1 Renkle Araya Girme ve İerletmeler

6.1.1.1 Renkle Basit Araya Girme

Araya Girme

Araya Girenin Puanı

Açıklaması

Örnek
(Tıklayınız)

Bir Seviyesinde Basit Araya Girme

7-17

Renginiz 5+ kartlı ılmalıdır. Forsing değildir(Yapıcı konuşma)

İki Seviyesinde Basit Araya Girme 

13-17

Renginiz kuvvetli olmalıdır. En azından açar bir el puanına sahip olmalısınız. Forsing değildir(Yapıcı konuşma)

Renkle Araya Girmeyi İerletme


Ortağın
Araya
Girmesi

İerletme

örnek
(Tıklayınız)

Basit

Araya Girme

Rakipler oyun açıp, ortağınız araya girdiğinde, araya giren ortağınıza desteğiniz yoksa, 0-5 puanla pas geçebilirsiniz. 6-9 puanla isterseniz yeni bir renk konuşabilirsiniz Araya girmeyi iki seviyesinde ilerletecekseniz 10+ puanınız olması gerekir..

 Rakip renkten kübidiniz 10+ puan ve manşla ilgilendiğinizi gösterir..Rekabete dayalı konuşmalarda kübid forsingdir...

Not: İerleticinin kübidleri dolaylı kübidler olup, doğrudan kübidler sınıfına girmez.. Doğrudan kübid, rakibin rengini araya girme olmadan konuşmaktır.

Araya giren ortağınızın renginden desteğiniz ve 10 puandan az puanınız varsa ortağınızın rengini sıçrayarak arttırabilirsiniz. Sıçrama yüksekliği ortağın rengindeki kartların sayısıyla artar.

Rekabet konuşmalrında sıçrama yapmak baraj anlamında olduğundan, desteğiniz ve 10+ puanınız varsa rakibin renginde kübidle ilerletme yapınız. Bildiğiniz gibi araya girmelerde rakip renkle kübid forsing anlamındadır..

Not: İerleticinin kübidleri dolaylı kübidler olup, doğrudan kübidler sınıfına girmez.. Doğrudan kübid, rakibin rengini araya girme olmadan konuşmaktır.

6.1.1.2 Renkle Sıçramalı Araya Girme

Araya
Girme

Araya
Girenin Puanı

Açıklama

Örnek
(Tıklayınız)

Sıçramalı Zayıf Araya Girme

5-12

Baraj: 5-12 puanlı zayıf bir eli gösterir. Renginiz kuvvetli ve uzun olmalıdır. Baraj için araya girme baraj açışları gibi yapılabilir. Zayıf.

Sıçramalı Araya Girmeyi İerletme

Ortağın
Araya
Girişi

İerletme

Örnek
(Tıklayınız)

Sıçramalı Zayıf Araya Girme

Eğer ortağınız sıçramalı bir araya girme yapmışsa bu zayıf bir konuşmadır. Ama konuştuğu renk kuvvetli ve uzundur. diğer renklerde as ve rualar varsa 3 kartla destekleyebilirsiniz. Eliniz kuvvetliyse, ortağın elini de bildiğinize göre manş kararı sizindir.

6.1.2 Sanzatuyla Araya Girme

Sanzatuyla araya girmeleri iki grupta inceleyebiliriz:

  • 1SA ile basit araya girme
  • 2NT ile alışılmamış(UNUSUAL) araya girme

6.1.2.1 1SA İe Basit Araya Girme

Araya Girmenin
Seviyesi

Araya Girme
Puanı

Araya Girme ve ilerletme kuralları

Örrnek
(Tıklayınız)

Bir seviyesinde Sanzatuyla araya girme.

15/16-17/18

Eliniz 1SA açışına uygun olmalıdır: 15-18 puan ve dengeli el. Ayrıca, rakip rengi kontrol altında tutabilmelisiniz.

Not: Rakip rengi kontrol edemiyorsanız Sanzatu yerind değiştir (T/O) konturu ile araya girmeniz daha uygun olacaktır.

İertletici 8 puandan az dengeli bir elle pas geçer. Ilerletici için cevaplar rakibin rengine göre değişir.. Rakip renk minör ise Stayman ve transferler geçerlidir. Rakip majör açmışsa Stayman anlamsız olup transferler geçerlidir..

6.1.2.2 2NT ile Alışılmamış(UNUSUAL) Araya Girme

Araya
Giriş
Seviyesi

Araya
Girenin
Puanı

Araya Girme ve Ilerletme İçin Kurallar

Örnek
(Tıklayınız)

İki seviyesinde Sanztu

Araya girmeye uygun

Bu konvansiyon Alışılmamış 2SA olarak bilinir. Rakibin renk açışı üzerine, genellikle minörleri içeren iki renkli elleri tanıtmak için kullanılır. Ayrıca, rakiplere iyi bir kontrat fırsatı tanımaz.
RAkipler bir renk konuştuğunda sizin 2SA deklareniz alışılmamış 2SA konvansiyonudur. Alışılmamış 2SA, okunmamış renklerin en düşük iki rütbelisini gösterir.

Rakipler 1 veya 1, açtıklarında minörler geri kalan renklerin en düşük iki rütbeli renklerdir. Aynı şekilde,

1- Rakiplerin 1 açışına 2NT ile araya girişiniz, kör ve karolarda 5-5 el gösterir..
2- Rakiplerin 1 açışına 2NT ile araya girişiniz, kör ve trefllerde 5-5 el gösterir..
3- Rakiplerin 1 açışına 2NT ile araya girişiniz, minörler 5-5 olan bir el gösterir..
4- Rakiplerin 1 açışına 2NT ile araya girişiniz, minörler 5-5 olan bir el gösterir..

İerletici ğın renklerinden birini söyler (En uzun olan). İerleticinin 3SA cevabı oynamak içindir..

A 9 7
R 10 8 4 
4 3 
R 10 6 2 

R D 5 3 2 
6
9 5 2
V 9 7 5

10 8 6 
Q 7 5
A D 7
A D 4 3

 
J 4
A V 9 3 2
R V 10 8 6
8

Doğu 1 açarsa, Güneyin  2SA araya girişi kör ve karolarda 5-5 dağılım gösterir. İerletici (Kuzey)  3 der.

Not: Rakipler açtığında, elinizde 20-21 puanlı dengeli bir eliniz varsa, bu durumda 2SA diyemezsiniz. Çünkü 2SA ya sıçramanın anlamı yukarıdaki gibi iki renkli eli gösterir. Dolayısyla 20-21 puanlı dengeli bir elle önce değiştir (T/O) kontru atıp daha sonra 2NT dersiniz.

6.1.3 Doğrudan Kübidle Araya Girme

Rakibin konuştuğu rengi bir üst seviyede tekrarlamanıza kübid denir. Doğrudan kübidlere Micheals Kübid denir ve iki renkli elleri tanıtmak için kullanılır. Doğrudan kübid rakibin açış konuşması üzerine yapılan kübiddir.

Araya Giriş

Araya
giriş
puanı

Araya Giriş ve ilerletme için kurallar

Örnek
(Tıklayınız)

Michael Kübidi

Araya Giriş
puanı

Rakipler tek renk konuştuklarına yapılan kübid Michel kübid adını alır. Ortağa iki renkli elinizi tarif eder. Rakipler oyunu açtıklarına seviye yükseltmeden iki renkli elinizi tarif etme olanağı tanır. Rakibin açış konuşmasını bir üst seviyede tekrarlamanız Michael kübiddir. Rakipler bir minörle açmışlarsa kübidiniz iki majörden 5-5 kart gösterir. Rakipler bir majörle açmışlarsa kübidiniz, diğer majörden ve herhangi bir minörden 5-5 kart vaadeder.

Michael kübid baraj açışları için de geçerlidir.

Michael Kübidleri İerletme:

baraj konuşmasıdır.
İerletme İerleticinin knuşmalarının anlamı
Ortağın renklerinden biri
Rakibin Rengi Rakibin renginde bir kübid manş veya şlem isteğidir...
2SA Ortağa minörünün rengini sorar
3SA Oynamaya

İşte bir Micheal Kübid örneği:

A 9 3 2
  9 8 2
4 3
R 10 9 5

7 5
R 6 3 
8 7 2
D V 7 6 4

D 6 
10 7 
A D V 10 9 5
A 8 3

 
R V 10 9 8
A D J  5 4
R 6  

Doğu 1,  açtığında, Güneyin 2 konuşması Michael kübiddir ve iki majörü de gösterir. İerletici (kuzey) (North) 2 pik demelidir.

 

6.1.4 Sanzatu Üstüne Konuşma

Rakibiniz 1SA ile oyunu açtığında, bir miktar puanı olan dengsiz (genellikle çift renkli) bir elinizi ortağınıza belli etmek istersiniz. 1SA üzerine Natürel konuşmalarla iki renkli elinizi tarif etmek zordur. Çünkü, seviye birden bire ikinci rengi göstermeye fırsat kalmadan büyür. Cappelletti konvansiyonu sanzatu açışına iki renki eli tarif etmek için kullanılır...

Cappelletti Konvansiyonu:

Cappelletti rakiplerin Sanzatu açışlarında araya girmek için kullanılır.

6.1.4.1  Cappelletti Konvansiyonu  

Rakibin Açışı

Araya Girme (CAPP)

Araya Girmenin Anlamı

Örnek
(Tıklayınız)

1SA

Kontr

16-18 puanlı dengeli bir el

2

Tek renkli bir el gösterir.  İerletici 2D ile "bekleme" konuşması yapar.

2

Her iki majörü gösterir. 
İerletici beğendiği majörü deklare eder..

2

Kör ve herhangi bir minör gösterir. 
Cevapçı körleri beğenmişse pas geçer. ya da 2SA ile ortağın minörünü sorar .

2

 

Pik ve herhangi bir minör gösterir. 
Cevapçı pikleri beğenmişse pas geçer. ya da 2SA ile ortağın minörünü sorar .

Cappelletti konvansiyonunu öğrenmek ve rakipler 1SA açtığında daha iyi rekabet edebilmek için Burayı Tıkla

6.1.5 Değiştir(T/O) Kontrları

Partskor seviyesindeki renk açışlarına kontr atmak değiştir(T/O) anlamındadır. Manş seviyesindeki açışlarına kontr atmak ceza anlamındadır. 1SA açışlarına doğrudan kontr, ceza anlamındadır.

Değiştir (T/O) konturu rakip konuşması üzerine atılır. Rakip açtığında sizin de kuvvetli bir eliniz varsa, hem bu kuvvetli eli göstremek, hem de koz belirlemek üzere, lütfen bu konturu kozumuz olabilecek bir renkle değiştir anlamında kontur çekersiniz. Değiştir (T/O) konturu, ortağa bu konturumu en uzun renginle değiştir anlamındadır. Değiştir konturu elinizi ortağa şu şekilde belirtir: RAkibin açış renginin dışındaki üçrenkten de en az üç kartlı destek. Bu da rakip renkten kısalık (dablton ve aşağısı) demektir.

1SA açışına kontur Değiştir konturu değildir: Ceza konturudur. Yani, ilerletici 1SA açışına ortak kontur attığında pas geçebilir. Ama ortağın Değiştir konturuna pas geçemez .

Ortağın Değiştir konturunu elinizdeki en uzun renkle değiştirmek zorundasınız.

6.1.5.1 Değiştir Konturu Atmak

Rakibin Konuşması

Your bid

Puanınız

Değiştir konturu şartları

Örnek
(Tıklayınız)

Her hangi
bir renk
Değiştir
Konturu

10+

Rakibin açış rengi elinizde kısa olmalıdır. (singlton or dablton). Diğer renkleri en az üç kartla destekliyor olmalısınız(Rakip rengin dışındaki renkleri) ki ilerletici bu üç renkten birini okuduğunda fit şansınız olsun.

Aşağıdaki şartlarda değiştir (Takeout) konturu atın:

1)10+ puanınız ve açış rengi dışındaki üç renkte destek varsa..

2) 17+ puanınız, sağlam renginiz varsa ve sağlam renginizi konuştuğunuzda ortağın pas geçeceğinden korkuyorsanız... Ortak konuştuğunda rebidiniz şüphesiz bu yeni renk olacaktır.

3)Dengeli bir el ve 1SA ile araya girmek için gereken puandan daha fazla puanınız, örneğin 19+ puanınız varsa.. ..Ortak konuştuğunda rebidiniz şüphesiz 2SA olacaktır...6.1.5.2 Değiştir Konturunu İerletme

Ortağın Değiştir konturuna pas geçilmez.

Soldaki rakip (SOR) bir renk açtığında, ortak kontur atarsa- ki bu değiştir konturudur- ilerletici en uzun rengini söyler.

Ortağı(Konturcu) ilerleticiye elini çok iyi tarif ettmiştir. İerletici elini destek puanlarına göre yeniden değerlendirmeye alır. Çünkü, okuyacağı renkten karşıda destek bulacaktır.

Ortağın
konuşması

ilerleticinin Puanları

İerleticinin Konuşamsı

Örnek
(Tıklayınız)

Değiştir Konturu

Herhangi

Pas!

Eğer sağındaki rakip konuşma yapmışsa ilerletici pas geçebilir,

Rakiplerin rengi elinizde sağlam ve uzun ise, ortağınızın değiştir konturunu ceza konturuna çevirmek istiyorsanız pas geçebilirsiniz. Rakipleri batıramadığınız takdirde ortağınızın size ne kadar bozulacağını da hesaba katarak tabii.

Değiştir Kontru 0-9    En uzun renginizi (majörler tercih edilerek) (en ucuz seviyede gösterin. Eşit uzunluktaki iki renkten pahalı olanı tercih ediniz.

Rakiplerin rengini iyi kontrol edebiliyorsanız, 4 kartlı amjörünüz yoksa, 7-9 puanla 1NT okuyabilirsiniz.

Değiştir Konturu 10-12 Uzun renginizi sıçrayarak okuyunuz. Aynı uzunlukta iki renginiz varsa, pahalı olanı deklare edin. Sıçrama forsing değildir..

Rakip rengini çok iyi kontrol ediyorsanız, 4 kartlı majörünüz yoksa, 2SA okuyabilirsiniz.
 
Değiştir Konturu 13+ Uzun renginizde manşa sıçrayabilirsiniz.
Kübid forsing sayıldığı için, 13+ punınız varsa kübid deneyin..

Rakip rengini çok iyi kontrol ediyorsanız, 4 kartlı majörünüz yoksa, 3SA okuyabilirsiniz.
 

6.1.5.3 Konturcunun Rebidleri

İerleticinin konuşması

Konturcunun Rebidi

Örnek
(Tıklayınız)

Sıçramasız bir renk Konturcunun yeni bir rengi forsing değildir. 

Konturcunun yeni bir renkte sıçraması forsingtir.. 

Konturcunun dört seviyesine çift sıçrayarak yeni bir renk okuması, sizin renginizi kabul ettiğini ayrıca okuduğu renkten şikanı veya singleton olduğunu, yani bu renkte kontrolü olduğunu, arzu ederseniz şleme gidebileceğinizi söylemeye çalışır..

Sıçramalı yeni bir renk Konturcunun yeni bir renk göstermesi forsingtir.   
Rakip renkte kübid İerleticinin 13+ puanı var demektir..  


6.2 Rakipler Araya Girdiğinde Üste Konuşmalar ve Değiştir (T/O) Konturları

Ortağınızın açış konuşmasından sonra rakipler araya girmişse, cevabınız, ortağınızın açışına ve rakibin araya giriş rengine göre değişik anlamlar taşıyor olabilir.

6.2.1 Rakip Ortağınızın Renk Açışına Araya Girmişse

6.2.1.1 Rakip Değiştir Konturu Atmışsa

Ortak

SAR

Cevapçı

Örnek
(Tıklayınız)

Açış
Konuşması
Kontr

Eğer SAR oratğınızın açış konuşamsına kontr atmışsa, sizin sürkonturunuz 10+ puanlı iyi bir eli gösterir.

6.2.1.2 Rakipler Bir Renkle Araya Girmişse

6.2.1.2.1 Negatif Kontur

Oratğınız bir renkle açmış, rakipler de bir başka renkle araya girmişlerse, atacağınız kontur negatif konturdur. Negatif konturlar konuşulmayan diğer iki rengin sizde olduğunu gösterir.
3 e kadar atılan kontrlar negatiftir.

         Bir seviyesinde bir Neg. Kontr. için 6+ puan gerekir
        İki seviyesinde bir Neg. Kontr. için 8+ puan gerekir
Ortak

SAR

Cevapçı

Örnek
(Tıklayınız)

Açış
Konuşması
Bir renk

Konuşulmayan renklerden biri majörse, negatif kontur o majörden 4 kart garanti eder. Konuşulmayan minörün uzunluğu önemsizdir.

İki majörde konuşulmamışsa, negatif kontur majörlerden birinden 4 kart garanti eder.
İki minörde konuşulmamışsa, negatif kontur her iki minörden de 4 kart garanti eder.

Diyelim ki ortağınız 1 dedi ve SAR 1 ile araya girdi. 4 kartlı kör renginiz varsa, 2 e yükselemezsiniz. Çünkü, bu konuşma 5 kartlı kör rengi gerektirir. 1SA da rakip renkten kontröl garanti ettiği için 1 SA da diyemezsiniz. Bu durumda negatif kontur seçeneğiniz vardır. Konuşulmayan majörden 4 kart ve kuvvetlice bir el gösterir.

Oratk bir karo açtığında, rakiplerin 1 körle araya girmesi durumunda konturunuz, negatif kontr anlamındadır ve tamı tamına 4 kartlı pik garanti eder: Çünkü, 5 kartlı pikiniz olsaydı 1Pik okuyabilirdiniz.

Ortağınız 1 pik açar da, rakipler 2Treflle araya girerse, konturunuz yine negatif kontur olup, 4 kartlı kör ve 8+ puan garanti eder.
Ortağınız 1 Trefl açar, rakip 3 körle araya girerse, konturunuz negatit kontur olup, 4 kartlı pik garanti eder.

7
A RV 3
A R D 10 7 
D 8 4 

A 6 5 3 
10 6 
9
  K V 9 7 5 3

R D V 10 4 2
7 4 2
8 5 3
10 

 
 9 8
D 9 8 5
V 8 4 2
A 6 2

Kuzey 1 karo açar, SAR 1 pik derse, sizin konturunuz negaif kontur olup, konuşulmayan majörden 4 kart ve bir miktar kuvvet garanti eder.

 Açıcının Rebidleri:

13-15 Puanla: En ucuz seviyede her hangi bir konuşma. Forsing değildir.
16-18 Puanla: Sıçramalı konuşma, davettir
19+ Kübid,

Açıcı pas geçmişse, negatif konturu cezaya çevirmiştir.

Negatif Kontur atanın Rebidleri:

10 puana kadar: 1SA veya yeni bir renk, forsing değildir.
11-12 Puanla: 2SA veya ortağın rengini yükseltem, daveettir.
13+ Puanla: Kübid, forsingdir


Negatif kontur atan manşa yükselirse, bu, sus anlamındadır.

6.2.1.2.2 Kübid Yapma

Ortak

SAR

Cevapçı

Örnek
(Tıklayınız)

Açış
Bid
Bir Renk

Rakibin rengini okumaya kübid denilir...
Kübidler destek, kuvvet ve dağılım göstermek için kullanılır. Rakipler ortağınızın konuşmasına araya girmişse kübidiniz ortağın rengine destek ve biraz kuvvet gösterir.  

6.2.2 Oratğın 1SA Açışına Araya Girilirse

Ortağınızın 1SA açışına konturla araya girerse Stayman ve Transferler geçerlidir. aÇünkü  kontur, herhangi bir cevabınızı ortadan kaldırmış olmamaktadır. Sonraki konuşmalarda kübid Stayman yerine geçer. 

Ortağın Açışı SAR  Çevapçı Cevabınızın anlamı

1SA

Kontr 2Tr Stayman
2Ka Jacoby
2Kö Jacoby
2Pi Transfer --> 3Tr
2Tr Kontr Stayman
2Ka Jacoby
2Kö Jacoby
2Pi Transfer to 3Tr
2Ka 3Ka Stayman
Diğer konuşmalar natüreldir.
2Kö 3Kö Stayman
Other bids are natural
2Pi 3Pi Stayman
Diğer konuşmalar natüreldir.
Diğer konuşmalar natüreldir.

Cevapçının iki seviyesinde konuşmaları forsing sayılmaz. Ama üç seviyesinde konuşmuşsa (1SA-2Kö-3Ka gibi) forsing sayılır.

Ayrıca 1SA-2Kö-3Pi forsing bir konuşmadır. 3Pik diyen cevapçı 1SA açandan ya 3SA ya da 4Pik demesini istemektedir.

6.3 Diğer Araya Girmeler, Kontr ve Sürkontular

6.3.1 Yeniden Açış Konturu 

Yeniden açış konturu açış yapan tarafından 18-21 puanla yapılır. Bir örnekle gösterelim:

B K D G Örnek
Açıcı Araya Giren Cevapçı İerletici
1Kö 1Pi Pas Pas
Kontr ... ... ...

Yukarıdaki arttırma çizelgesinde Batının yeniden açış konturu vardır. Batının çok kuvvetli bir eli vardır, cevapçıdan bir renk beklemektedir.

6.3.2 SOS Sürkonturu 

1 Trefl veya 1 Karo açışları 3 kartla bile yapılabilir. Rakipler ceza konturu attığında, ortağı başka bir renk söylemeye zorlamak için sürkontur atılabilir.

B K D G Örnek
Açıcı Araya Giren Cevapçı İerletici
1Trefl Dble Pas Pas
Sürkontr ... ... ...

Yukarıdaki arttırma çizelgesinde SOS Sürkonturu örneği vardır. Batının çok kısa trefl rengi vardır. Kuzey deşiştir (T/O) konturu atar, ortak pas geçer, Güney ise değiştir konturunu ceza konturuna çevirmek amacıyla pas geçer! Açıcının sürkonturu SOS sürkonturu olup, ortağa bir renk seçmesini söyler.

6.3.3 Ceza Konturları

Değiştir konturu, konuşulmamış üç renkten birini teklif eder...
Negatif kontur, konuşulmamış iki renkten birini teklif eder
Ceza konturu susmayı teklif eder...

Ceza konturu atmak için rakiplerin kontratlarını yapaamıyacağına emin olmalısınız. Örneğin, ortağınızın kendi elini çok iyi tarif etmesinden sonra attığınız kontur, ceza konturudur.

manşa kadar konturlar değiştir (T/O) konturudur(Ancak, 1SA açışına doğrudan konturunuz ceza konturudur)
Nehgatif konturlar 3 pik seviyesine kadar uygulanabilir

B K D G Örnek
Açıcı Araya Giren Cevapçı İerletici
1Tr 4Pik Kont Hepsi Pas

Yukarıdaki arttırma çizelgesi ceza konturu örneği sergilemektedir. Cevapçının konturu negatif kontur olamaz, çünkü kontr atılan seviye 3 pik,i geçmiştir.

6.3.4 Lightner Şlem Konturu

Lightner konturu, şlem kontratlarına atılan konturdur: Ortağın sizin elinizdeki şikan renge atak (açılış) etmesini ister. Eğer ortak sizin şikanınızı belirleyememişse, yerin (dummmy) ilk rengiyle açılış yapar.

1996 World Bridge Team Championship, Rhodes, Greece, Bülten.3, S.9 dan bir Lightner şlem konturu örneği:

A V 10 9 6 5 3
-
3 2 
A R V 9 

A 2 
A D J 7 3 2 
R 7 6 4
 
7

R 4
R 10 4
A V 10 9 8
10 6 3

 
 9 8 7
9 8 6 5
D 5
D 8 5 4 2
B K D G
    1 KA Pas
2 Kö 4 Pi Pas Pas
6 Ka Kontr!    

Batının 6 karosuna kuzeyin konturu "lightner" şlem konturudur. Ortağa yerin ilk rengin (yan kör!) açılmasını söyler.

6.3.5 Atak Belirten Kontur 

Atak belirten kontur rakiplerin yapay (natürel olmayan) bir konuşması üzerine atılan konturdur. Kontr atılan rengin oldukça kuvvetli ve uzun olduğunu gösterir.

B K D G Örnek
Açıcı Ortak Cevapçı Siz
1SA Pas 2Tr Kontr

Yukarıdaki arttırma çizelgesindeki 2Tr konuşması Staymandır. Yapay (natürel olmayan) bir konuşmadır. 2Trefl ne rakiplerin rengidir, ne de siz 2 trefl oynamak arzusundasınız. Sadece ortağa, elinizde uzun ve kuvvetli bir trefl renginin varlığını söylüyorsunuz. Rakipler kontratı Sanzatuya bağladığında ortağa atak edeceği rengi söylüyorsunuz.