Bridge7
Ana Sayfa
7. Şlem ve Grandşlem
Daha fazla bilgi için şlem ile ilgili Sık Sorulan Sorular ı okuyunuz

Arttırmada ortağınızla birlikte toplam 33 puanınız olduğunu, renk fitini ve her renkten kesici kağıtlarınız olduğunu anlamışsanız şilem deneyebilirsiniz. Bu cümle 37 puan ile granşilem için de doğrudur. Not: Bu 33 ve 37 puan kozsuz (sanzatu) kontratları için aranır. Kozlu oyunlarda -her renkten keseriniz olması şartıyla-  daha az puanla şilem veya gran şilem yapılabilir.
Dağılımınıza güvenerek şilem (veya granşilem) oynamak istiyorsanız, ortağınızla birlikte elinizde her renkten keserin (durdurucu kağıt) bulunması gerekir. Her renkten As'lar ve Rua'lar birer kesicidirler. Kozlu oyunlarda elinizdeki şikan veya singlton renkler de kesici (durdurucu) görevi yaparlar.

Bir rengi ilk-turda durdurabilen kesiciler ilk-tur kontrol diye adlandırılırlar: As ve şikanlar ilk-tur kontrollerdir.

Bir rengi ikinci-turda durdurabilen kesiciler ikinci-tur kontrol diye adlandırılırlar: Rua ve singletonlar (tek) ikinci-tur kontrollerdir.

Arttırmanın daha başında ortağınızla birlikte toplam kaç puanınız olduğunu anlayabilirsiniz. Ama şilem (veya granşilem) deklarasyonu için ortağınızda kontrolleri (kesici veya durdurucu kağıtlar) adedini sormanız gerekir. Kontrol adedini kaş-göz işaretiyle sormak, etik açıdan yanlış olacağından, bunun için ortaya atılmış çeşitli konvansiyonlar kullanılır: Silem ve granşilem için en çok kullanılan konvansiyonlar aşağıdadır:

 1. Blackwood
  Basit Blackwood
  Roman Key Card Blackwood
 2. Gerber
 3. Kontrol Gösterme Konuşmaları (Kübidleri)
 4. Şikan Key Card Blackwoodu (Voidwood)
 5. Grand Slam Force
 6. DOPI and ROPI

7.1 Blackwood

Blackwood konvansiyonu ortağın elindeki as miktarını öğrenmenin en iyi yoludur. 

7.1.1 Basit Blackwood 

Eğer arttırmada ortaklar sanzatu deklare etmemişlerse, 4 NT deklarasyonu As sorusudur. Ortağınız 4 NT ile As sorduğunda vereceğiniz cevaplar -Basit Blackwood konvansiyonunda anlaşmışsanız- aşağıdaki gibi olmalıdır:

Ortağınız Blackwood Cevabınız Cevabınızın Açıklaması Örnek
(tıklayınız)
4 NT 4 0 veya 4 Asım var.

4NT - 5

4 NT 4 1 Asım var.

4NT - 5

 4 NT 5 2 Asım var.

4NT - 5

 4 NT 5 2 Asım var

4NT - 5

Blackwood yaptıktan sonra ortaklığınızda iki asın eksik olduğunu anlarsanız, şileme gitmekten vazgeçersiniz. 5 seviyesinde kendi kozunuzdayken deklarasyona son verirsiniz. 4 NT ile Blacwood'u başlatan ortağın doğrudan 5 NT demesi Rua sorma anlamındadır. Rua cevapları da tıpkı As cevapları gibi 6 seviyesinde devam eder.

Not: Eğer, 4 NT ile Blackwood'u başlatan ortak 5 NT oynamak istiyorsa, gereksiz bir renk söyleyerek ortağını 5 NT demeye zorlar. Bu gereksiz renk konuşulmamış bir renk veya rakiplerin rengi olabilir....

7.1.2 Roman Key Card Blackwood 

4 As ile birlikte koz ruası da  Key-Card olarak belirtilir. Roman Key-Card Blackwood ile koz Rua'sıyla birlikte koz Dam'ının da ortağınızda olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Arttırma sırasında ortak ile bir koz üzerine anlaşmışsanız  4NT RKCB dir ve ortağa aslarla birlikte koz ruasını sorar.. Diğer taraftan, son konuşulan rengin 4NT sorusunda koz olması konusunda ortaklar anlaşabilirler.

Ortağınız Blackwood Cevabınız Açıklama Örnek
(tıklayınız)
4 SA 5 0 veya 3 As'ım var. (0-3 KEY KART)

4SA - 5

4 SA 5 1 veya 4 As'ım var. (1-4 KEY KART)

4SA - 5

4 SA 5 2 veya 5 As'ım var, koz Dam'ı yok...

4SA - 5

4 SA 5 2 veya 5 As'ım var, koz Dam'ı var...

4SA - 5

0-3, 1-4 veya 2-5 As cevapları, As ve koz Rua'sını içermektedir.

1)
Eğer 5 veya 5 cevaplarından birini vermişseniz, seviye yükseltmeden ortağınız koz damınız olup olmadığını -bir üst rengi okumak suretiyle- sorarak öğrenebilir. Eğer 5 or 5 demişseniz , ortak bir sonraki renkle - ki bu renk koz olmamalıdır- koz damını sorar. 
2) Blackwood dan sonra gelen 5 SA rua sorusudur: 6 Trefl cevabı =0 rua, 6 karo cevabı = 1 rua, ve  6 kör cevabı =2 rua demektir..
3) Eğer cevapçının şikan rengi varsa 4 SA as sorusu üzerine,
5 SA=2-4 key kart ve 1 şikan
6 seviyesinde koz olmayan bir renk =1-3 key kart ve o renkte şikan
6 seviyesinde koz  =1-3 key kart ve daha yüksek renkte şikan..

        

  

Note:RKCB nin bir de 1430 versiyonu vardır: 5trefl  1 veya 4 key kart, 5Karo ise 0 veya 3 key kart anlamına gelir. 

7.2 Gerber

Eğer arttırmada ortaklar sanzatu deklare etmişlerse, 4 deklarasyonu As sorusudur. Ortağınız 4 ile As sorduğunda vereceğiniz cevaplar -Gerber konvansiyonunda anlaşmışsanız- aşağıdaki gibi olmalıdır:

Ortağınız Gerber Cevabınız Cevabınızın Açıklaması Örnek
(tıklayınız)
4 5 0 veya 4 Asım var.

4 - 4

4 5 1 Asım var.

4 - 4

4 4 2 Asım var

4 - 4

4 4 NT 3 Asım var

  4 - 4NT

4 ile As sorusunu başlatan ortağın doğrudan 5 demesi Rua sorma anlamındadır. Rua cevapları da tıpkı As cevapları gibi 5 seviyesinde devam eder.4 NT ile Blacwood'u başlatan ortağın doğrudan 5 NT demesi Rua sorma anlamındadır. Rua cevapları da tıpkı As cevapları gibi 6 seviyesinde devam eder.

7.3 Kontrol Gösterme Konuşmaları (Kübidleri)

Granşilem oynamak için elinizde her renkten ilk-tur kontrolünüz olmalıdır. Şilem için üç renkten ilk-tur, ve bir renkten ikinci-tur kontrolünüz olmalıdır.. Aksi halde daha açılıştan rakipler bu renkten birkaç el alırlar. Bir koz belirlemişken, şilem oynayabilmek amacıyla, ortaklığın hangi renklerde kontrolleri  olduğunu anlamak için yapılan konuşmalara kontrol gösterme konuşmaları denilir. Kontrol konuşmaları Blackwood as sorusu yerine geçmez. Aksine, Blackwood'dan önce kullanıldığı taktirde, batabilecek şilemi önleyici de olabilmektedir: Herhangi bir renkten şikanınız ve başka bir renkten de kesersiz dabltonunuz ve elinizde de iki As'ınız varken, Blacwood 'la As sorduğunuzu varsayalım:

 • Ortağınız Blackwood As sorunuza tek as cevabı verirse, gösterdiği As'ın sizde şikan olan rengin As'ı olup olmadığını, anlayamadıktan sonra tek as cevabı sizin ne işinize yarayacaktır?
 • Kesersiz dabltonunuzun bulunduğu rengin As'ının ortağınızda olup olmadığını anlayamadıktan sonra Blackwood ile As sormanın ne anlamı var?

Örneğin eliniz aşağıdaki gibiyse,


 
-
A K Q 10 7 6
A K J 10 6
7 6 

ortağınıza Blacwood ile As sorduğunuzda bir As cevabı aldığınızı varsayalım: Ortağınızdaki As pik As'ı ise bu As sizin işinize yaramaz. Çünkü sizin ortağınızda trefl kontroluna ihtiyacınız var. Bu el ile şilem oynayabilmek için ortağınızda trefl kontrolü (As veya şikan) bulmanız gerekmektedir. Ortağınızla birlikte trefl kontrolü olup olmadığını kontrol konuşmalarıyla öğrenebilirsiniz. 
Kozda anlaşıldıktan sonra gösterilen renkler kontrol göstermek amacıyla yapılır. Kontrolleriniz göstermeye en ekonomik konuşmayı yapacak biçimde göstermeye başlamalısınız. Yukarıdaki elle bir kör açtığınızı varsayalım: Ortağınız üç körle forsing yapsın (10-11 puanı olabilir). Koz olarak kör renginde anlaşmış durumdasınız.. Kozunuzu bu şekilde belirlemişken, konuşacağınız değişik renk kontrol konuşmalarını başlatacaktır. Kontrollerinizi göstermeye en ekonomik renkten göstermeye başlamanız gerektiğinden dört karo diyerek önce karo asınızı gösterirsiniz . Ortağınız beş trefl derse, sadece A  var demektir. Çünkü, ortağınızda pik ası olsaydı, kontrolleri göstermeye en ekonomik renkten başlaması gerektiğinden, beş trefle çıkmadan önce dört pik diyerek A göstermesi gerekirdi. Bu durumda ortağınız trefl renginden kontrol gösterdiği için rahatlıkla altı kör diyebilirsiniz. Eğer ortağınız dört karonuza dört pik cevabı vermiş olsaydı, A'ına sahip olduğu kesindir. Ama, A'ı da olabilir. Dolayısıyla dört pik üzerine dört sanzatu diyerek Blakwood as sorgulamasını başlatabilirsiniz. Ortağınız bir as cevabı verirse (ki bu kesinlikle  A dır), beş körle susma konuşması yaparak şileme gitmekten vazgeçersiniz. Çünkü iki kağıtlı treflleriniz rakiplere kolayca yem olacaktır. Ortağınız iki as cevabı verirse korkusuzcca şilem deklare edersiniz. Ek olarak, ontrol konuşmaları hakkında şunları söyleyebiliriz:

 • Eğer ortağınızda ve sizde 4 renkten de kontrolünüz varsa, Blackwood ile şileme gidebilirsiniz.
 • Kontrollerinizi en alçak renkten (ekonomik renk) yüksek renge (pahalı renk) doğru sırayla göstermelisiniz.
 • Kontrollerden birinin eksik olduğunu anlayan oyuncu kontrol konuşmasına son vererek, en ucuz seviyede koz rengine döner.  Böylece, şilem niyeti olmadığını oratğına bildirir.
 • Eğer kontrol gösterirken, herhangi bir rengi önce atlayıp sonra göstermişseniz, bu, o renkte ikinci-tur keseriniz olduğunu gösterir: 1-3- 4-4-5 (5 ikinci-tur kontroldür)
 • Eğer körler koz olarak kararlaştırılmışsa, 3 kontrol gösterme konuşmasıdır:1-3-3

7.4 Şikan Key Card Blackwood

Şikan blackwood'u 4SA tipinde BLackwood değildir. Bu Blackwoodu uygulayan, şikan rengini as sorusu (4SA) yerine kullanır.

Elinizde şikan olamsı durumunda Blackwood yapmak sizi istediğiniz yere ulaştırmaz. Ortağın as cevabının içinde sizin şikan renginizin olup olmadığını bilemezsiniz. Şikan Keycard Blackwoodu (Voidwood) şikan renginizi gösterir ve ortağa bu rengi as sorusu kabul ederek, key cardlarını (as ve koz ruası), bu rengi dışlayarak bildirmesini ister. Oratğınızın konuşması kontrol gösterme kübidlerine uymayan saçma bir konuşmaysa, şikan Blackwood u olarak değerlendirin:

örneğin, konuşulmamış bir renkten veya rakiplerin renginden manşı atlayan bir konuşma şikan Blackwood u olabilir

5Tr Şikan Blackwoodudur Trefl şikanı gösterir.
5KA Şikan Blackwoodudur Karo şikanı gösterir.
5Kö Şikan Blackwoodudur Kör şikanı gösterir.
5Pi Şikan Blackwoodudur Pik şikanı gösterir.

Cevaplar da Roman Key Card RKCB-0314 versiyonu gibi seyreder: Örneğin:Bir sonraki renk, 0 veya 3 keycard gösterir.. Aşaıdaki el WBF nin "6th World Junior Bridge Team Championship" dan alınmıştır:

A R 10 7
V 3
V 9 6 5
V 3 2

 


 
V 6 5 3
A R D 9 7 6 4
--
A 9
D G B K
Pas 1 Kö Pas 1 Pi
Pas 5 Ka
(Exclusion)
Pas 5 SA
Pas 6 Pi Pas Pas
Pass

Güney, pikleri koz kabul ederek, karo rengi dışındaki key cardları sorar.
Kuzeyin iki keycardı olup, koz damı yoktur:
5Kö Cevabı 0 veya 3 keycardır
5Pi Cevabı 1 veya 4 keyacrddır
5SA Cevabıs 2 keycard cevabıdır(As ve pik rua) koz kızı yok!
6 Trefl cevabı yine 2 keykard cevabıdırama bu kez koz kızı vardır.

7.5 Grand Slam Force

Eğer konuşmalar sırasında her hangi bir kozda anlaştıysanız, 4NT Blackwood'u kullanmadan direk 5NT konuşması, ortağa elindeki en yüksek üç koz onöründen (A,R,D)  ikisinin olup olmadığını sorar. Cevapçıda en yüksek üç onörden ikisi varsa Granşilem koz der, yoksa şilem koz der..

Eğer koz olarak körde anlaşmışsanız, 5 NT ye 6 kör cevabınız iki yüksek onörünüz olmadığını gösterir.. 7 kör cevabınız iki yüksek onörünüz  (A-R, A-D veya R-D) olduğunu gösterir.

     

7.6 DOPI ve ROPI

The D.O.P.I konvansiyonu, sağdaki rakibin ortağın Blackwood as (veya rua) sorusuna bir renkle araya girmesi üzerine kullanılır. D, O, P, I  harfleri,

D= Kontr (Double)          (Sağdaki rakip bir renkle araya girdiğinde
O=0                                  sizin kontrunuz asınızın olmadığını gösterir.)
-----------------------------------
P=Pas (Pass)                (Sağdaki rakip bir renkle araya girdiğinde
I=1                                  sizin pasınız 1 asınız olduğunu gösterir.)

The R.O.P.I konvansiyonu, sağdaki rakibin ortağın Blackwood as (veya rua) sorusuna "kontr" la  araya girmesi üzerine kullanılır. R, O, P, I  harfleri,

R=Sürkontr (Redouble)  (Sağdaki rakip kontrla araya girdiğinde
O=0                                 sizin sürkontrunuz asınızın olmadığını gösterir.)
-----------------------------------
P=Pas (Pass)              (Sağdaki rakip kontrla araya girdiğinde
I=1                        sizin pasınız 1 asınız olduğunu gösterir.)

R D 10 4
 A 10 8 2
R 4 3
A 10

8 6 5 2
7 5 4 3 
-
9 8 4 3 2

-
D 9 6 
A D V 10 9 8 7 6 5
V

 
A V 9 7 3
R V
2  
R D 7 6 5 

South  1 açar,  Kuzey 4NT (Blackwood) ile as sorduğunda,  Doğu 5 derse, Güney 1 as göstermek için pas geçmelidir.