Bridge7
Ana Sayfa
8. Konvansiyonlar

(Not: Konvansiyonları 10.Bölümde pratik yaparak öğrenebilirsiniz)

5'li majörde ilk hedefiniz ortağınızla birlikte toplam 8 kağıtlı majör fitini aramak, bulunca da en uygun seviyede kontratı yapmaktır. Stayman ve transfer konvansiyonları bu amaca yönelik deklerasyon yapmanızı sağlarlar. Stayman ve transfer konuşmaları 1 SA açışı üzerine yapılır. Ortağınızın 1 SA açışı üzerine,

  • 2 cevabınız Staymandır. Stayman, ortağınızda en az 8-kağıtlı majör fit aramanızı sağlar.
  • 2 , 2 veya 2 cevabınız transfer (aktarma) dır. Transfer, 8-kağıtlı fiti garanti ettiğinden, 1 SA 
    açan ortağın deklaran (kontratı oynayan kişi) olmasını, böylece transfer yapan (zayıf el) ortağın elinin yere açılmasını sağlar.

8.1 Stayman 

8.1.1 Genel Kurallar

Ortağınız oyunu 1 SA ile açtığına göre elinde 5-kağıtlı majörü yok demektir. Olsaydı, sanzatu yerine majör
 açması gerekirdi. Ama, 4-kağıtlı majörü olabilir. Sizin de elinizde aynı majörden 4-kağıt varsa, 8-kağıtlı majör 
fitini bulmuş olursunuz.. Sanzatu açan ortağın 4-kağıtlı möjörünün rengini anlamak için Stayman'a başvurulur. Ortağınız oyunu 1 SA açtığında Stayman yapabilmeniz için,
  1. En az 8 puanınız olmalıdır.
  2. 4-kağıdı bulunan en az 1 majör renginiz olmalıdır.

Ortağınızın 1 SA açışına 2 cevabı verdiğinizde açıcı, hangi majör renkten 4-kağıdı varsa onu söyleyecektir.
ıki majör renkten de 4 kağıdı yoksa, açıcı bu durumu 2 rebidi ile cevapçıya bildirir. Kısaca,

Stayman briçte bir deklarasyondur: 1SA ile açış yapan ortağa 2 ile 4 lü majör sormaktır. 2 ile 
Stayman başlatan cevapçının elinde en az 8 puan ve 4-kağıtlı en az bir majör olmalıdır. 8 puandan 
daha az puanınız varsa 1 SA açışı üzerine pas geçilebilir veya transfer yapılabilir. 

Not: Ortağınız oyunu 2 SA ile açtığında da 3 diyerek Stayman yapabilirsiniz. Konuşmalar bir üst 
seviyede aynı biçimde sürdürülür.

10+ Onör Puanı ve 4-kartlı bir (veya iki) majör renkle cevapçı her zaman STAYMAN’a başvurmalıdır.

Ama cevapçı 8-9 puan ve 4-3-3-3 tipi dengli bir el ile 2SA demeyi tercih etmelidir. Çünkü 4-3-3-3 tipi bir el ile fit bulsanız bile ortağa fazla kup (çaka) gücü sağlamış olmuyorsunuz..
7 veya daha az puanla Stayman yapmayınız; 


8.1.1.1 Stayman ve Olumsuz Rebidi


Açıcı
Cevapçı 
(8-9 puan 
ile)

Açıcının Rebidi Cevapçının 
Rebidi 
(8-9 puan ile)
Açıklamalar
1SA  2 2 2 SA 1 SA açışı üzerine 2 cevabı Stayman'dır. Cevapçı açıcıya 4-kağıtlı majörü varsa rengini sormaktadır (açıcının 5-kağıtlı majörü olsaydı, zaten sanzatu açışı yapmazdı). Açıcının Stayman yapan ortağına  2 rebidi, elinde 4-kağıtlı majörünün olmadığını bildirir. Bu durumda cevapçı 8-9 puan ile 2 SA rebidi yapmalıdır.
Examples

 


Açıcı
Cevapçı 
(10-15 puan 
ile)

Açıcının Rebidi Cevapçının 
Rebidi 
(10-15 puan ile)
Açıklamalar
1SA  2 2 3 SA 1 SA açışı üzerine 2 cevabı Stayman'dır. Cevapçı açıcıya 4-kağıtlı majörü varsa rengini sormaktadır (açıcının 5-kağıtlı majörü olsaydı, zaten sanzatu açışı yapmazdı). Açıcının Stayman yapan ortağına  2 rebidi, elinde 4-kağıtlı majörünün olmadığını bildirir. Bu durumda cevapçı 10-15 puan ile 3 SA rebidi yapmalıdır.
Örnek:

K J 10 
Q 10 4
A Q J 2
A 10 5

Q 10 7 5
A 8 5 3 

Q J 6  2
Bu örnekte, Batının Sanzatu açışına Doğu 2 diyerek Stayman yapar; Batıya 4 kağıtlı majörünü sorar. Batı da 2 diyerek 4-kağıtlı majörü olmadığını belirtir. 

(Doğunun rebidi 3 SA dir.)

Küçük bir Stayman örneği için lütfen tıklayınız:....


8.1.1.2 Stayman ve Olumlu Rebid

1 SA açışı üzerine 2 cevabı Stayman'dır. Cevapçı açıcıya 4-kağıtlı majörü varsa rengini sormaktadır (açıcının 5-kağıtlı majörü olsaydı, zaten sanzatu açışı yapmazdı). Eğer açıcının iki majörü de varsa önce 2 demelidir. Daha sonra pikini de deklare eder.

1 SA açıcının 2 rebidi körlerden 4 kağıt olduğunu gösterir (Ama 4 piki de olabilir)
1 SA açıcının 2 rebidi piklerden 4 kağıt olduğunu gösterir (Ama 4 körü yok)

Açıcı

Cevapçı
(8-9 puan ile)

Açıcının Rebidi Cevapçının Rebidi
(8-9 puan ile)
Açıklamalar
1SA  2  2   (Kozda 
uyuşma varsa)
3  
(Kozda
 uyuşma yoksa)
2 SA
Açıcının  2    rebidi, elinde 4-kağıtlı majörünün rengini gösterir. Bu durumda cevapçının 4-kağıtlı majörü açıcının gösterdiği majörle aynı ise, 8-9 puan ile 3 , aksi halde 2 SA rebidi yapmalıdır.
1 SA    2 2   (Kozda uyuşma varsa)
 3
(Kozda uyuşma yoksa)
2 SA
Açıcının  2   rebidi, elinde 4-kağıtlı majörünün rengini gösterir. Bu durumda cevapçının 4-kağıtlı majörü açıcının gösterdiği majörle aynı ise, 8-9 puan ile 3 , aksi halde  2 SA   rebidi yapmalıdır.
Örnek:

Q J 5 
K J 9 7
A J 2
A 8 5

K 8 7 2
A 10 8 3 

J 10 6  2
Deklarasyon:
B K D G
1SA Pas 2 Pas
2 Pas 3 Pas
4 Pas Pas Pas

 

Açıcı

Cevapçı
(10-15 puan ile)

Açıcının Rebidi Cevapçının Rebidi
(10-15 puan ile)
Açıklamalar
1SA  2  2  

(Kozda 
uyuşma varsa)
4  

(Kozda
 uyuşma yoksa)
3 SA

Açıcının  2   rebidi, elinde 4-kağıtlı majörünün rengini gösterir. Bu durumda cevapçının 4-kağıtlı majörü açıcının gösterdiği majörle aynı ise, 10-15 puan ile 4, aksi halde 3 SA rebidi yapmalıdır.
1 SA    2 2  

(Kozda uyuşma varsa)
 4

(Kozda uyuşma yoksa)
3 SA
Açıcının  2   rebidi, elinde 4-kağıtlı majörünün rengini gösterir. Bu durumda cevapçının 4-kağıtlı majörü açıcının gösterdiği majörle aynı ise, 10-15 puan ile 4 , aksi halde  3 SA   rebidi yapmalıdır.
Örnek:

Q J 9 5 
A 10 7
K Q J 
K 10 5

A K 7 2

10 9 7 6
Q J 6  2
Deklarasyon:
B K D G
1SA Pas 2 Pas
2 Pas 4 Pas
Pas Pas Pas Pas

  Not: Eğer açıcının kör ve pik renginin her ikisinden de 4-kağıtlı majörü varsa  yine 2   rebidi yaparak cevapçının rebid'ini bekler. Cevapçının rebidinden sonra  pik rengini konuşmakla, ortağına majörlerinin elinde 4-4  olduğu mesajını vermiş olur.

8.1.4 Majörlerden 5-4 Dağılımla Stayman

5-4 dağılımla da Stayman yapabilirsiniz.

8.1.4.1 Açıcının rebidi 2 ise

5 pik ve 4 körünüz varsa, cevapçı 8-9 puanla 2, 10+ puanla  3 diyebilir.

8.1.4.1 Açıcının rebidi 2 ise

4 pik ve 5 körünüz varsa,  10+ puanla  3  diyebilir..

8.2 Transfer (Aktarma)

Ortağınız oyunu 1 SA ile açmışsa, en az 3 veya 2- kağıtlı majör desteği var demektir. Sizin de elinizde en az 5 veya 6-kağıtlı bir majör renginiz varsa, 8-kağıtlı majör fitini yakaladınız demektir. Bu majör rengin deklare edilmesi gerekir. Ama bu majörü  oyunu sanzatu ile açan kuvvetli ortağın deklare etmesi gerekir. Çünkü, oyun başladığında sizin zayıf elinizin yere açılmasının çeşitli faydaları bulunmaktadır: Eğer kuvvetli el yere açılırsa, onörlerinizin dağılımını açığa vurmuş olursunuz. Kuvvetli el kapalı kalırsa, rakiplerinizin savunma planlarını rahatlıkla yapmalarını engellemiş olursunuz.

Transfer = 1 SA açışı üzerine, elinizdeki uzun majör rengin bir altındaki rengi söyleyerek, 1 SA açışı yapan ortağınızın sizin uzun majör renginizi deklare etmesini beklersiniz. Böylece, oyun sırasında Onör yönünden 
zayıf olan sizin el yere açılır...

2 cevabı e transfer demektir.
2 cevabı e transfer demektir.
2 cevabı 3 e transfer demektir (Eğer tercihiniz karoysa, 3 rebidinizdir. Tercihiniz trefl ise pas geçersiniz.).

8.2.1 Kör'e Transfer

1 SA açışına 2 cevabını alan açıcı 2 e transfer yapar. Açıcının elinde 4 kağıtlı körü ve maksimum sanzatu 
puanı varsa kör transferini süper biçimde kabullenerek 3 de diyebilir.


Açıcı

Cevapçı
Açıcının 
Rebidi
Cevapçının
Puanı
Cevapçının
Rebidi
Açıklamalar
1SA 2   2 0-7 Pas Cevapçının  kör rengi uzunsa (5+ kağıtlı), 2 deklare ederek 1 SA açışı yapan ortağının 2 'e transfer konuşması yapmasını bekler. Puanı 7 den az ise pas der.
1SA 2   2 8-9 2SA Cevapçının  5-kağıtlı körü varsa, 2 deklare ederek 1 SA açışı yapan ortağının 2 'e transfer konuşması yapmasını bekler. Puanı 8-9 ise 2SA der. 
1SA 2   2 10-15 3SA Cevapçının  5-kağıtlı körü varsa, 2 deklare ederek 1 SA açışı yapan ortağının 2 'e transfer konuşması yapmasını bekler. Puanı 10+ ise 3SA der. 
1SA 2   2 8-9 3 Cevapçının  6-kağıtlı körü varsa, 2 deklare ederek 1 SA açışı yapan ortağının 2 'e transfer konuşması yapmasını bekler. Puanı 8-9 ise 3 der. 
1SA 2   2 10-15  4  Cevapçının  6-kağıtlı körü varsa, 2 deklare ederek 1 SA açışı yapan ortağının 2 'e transfer konuşması yapmasını bekler. Puanı 8-9 ise 4 der. 

Not: Ortağınızla Texas transferi anlaşması yapmışsanız 1NT üzerine direk 4Karo diyerek 4 köre transfer yapabilirsiniz

1SA 2   2 10+ Körden başka bir renk forsingtir. Renkten 4+ kağıt. şlem arzusu..

Küçük bir kör transferi örneği için lütfen tıklayınız:....

8.2.2 Pik'e Transfer

1 SA açışına 2 cevabını alan açıcı 2 e transfer yapar. Açıcının elinde 4 kağıtlı piki ve maksimum sanzatu 
puanı varsa pik  transferini süper biçimde kabullenerek 3 de diyebilir.


Açıcı

Cevapçı
Açıcının 
Rebidi
Cevapçının
Puanı
Cevapçının
Rebidi
Açıklamalar
1SA 2 2 0-7 Pas Cevapçının  pik rengi uzunsa (5+ kağıtlı), 2 deklare ederek 1 SA açışı yapan ortağının 2 'e transfer konuşması yapmasını bekler. Puanı 7 den az ise pas der.
1SA 2 2 8-9 2SA Cevapçının  5-kağıtlı piki varsa, 2 deklare ederek 1 SA açışı yapan ortağının 2 'e transfer konuşması yapmasını bekler. Puanı 8-9 ise 2SA der. 
1SA 2 2 10-15 3SA Cevapçının  5-kağıtlı piki varsa, 2 deklare ederek 1 SA açışı yapan ortağının 2 'e transfer konuşması yapmasını bekler. Puanı 10+ ise 3SA der. 
1SA 2 2 8-9 3 Cevapçının  6-kağıtlı piki varsa, 2 deklare ederek 1 SA açışı yapan ortağının 2 'e transfer konuşması yapmasını bekler. Puanı 8-9 ise 3 der. 
1SA 2 2 10-15 4 Cevapçının  6-kağıtlı piki varsa, 2 deklare ederek 1 SA açışı yapan ortağının 2 'e transfer konuşması yapmasını bekler. Puanı 10+  ise 4 der. 

Not: Ortağınızla Texas transferi anlaşması yapmışsanız 1NT üzerine direk 4Kör diyerek 4 pike transfer yapabilirsiniz

1SA
2

 


2

 

10+ Pikten başka bir renk forsingtir Renkten 4+ kağıt. şlem arzusu..

Küçük bir pik transfer örneği için lütfen tıklayınız:....

8.2.3  5-5 Majörlerle Transfer

5-5 majör dağılımına sahipseniz transferinizi elinizin değerine göre yaparsınız.


Açıcı

Cevapçı
Açıcının 
Rebidi
Cevapçının
Puanı
Cevapçının
Rebidi
Açıklamalar
1NT 2 2 Davet edici değerler 2 5-5 majörü olan 8-9 puanlı cevapçının rebidi 2 piktir
1NT 2 2 Manş değerleri 3 5-5 majörü olan 10+ puanlı cevapçının rebidi 3 kördür.


8.3 Diğer Konvansiyonlar

Bu sitede Stayman, transfer, Blackwood vs. gibi en çok kullanılan konvansiyonlar sırası geldikçe açıklandı.
Burada açıklanan konvansiyonlar dışında kalan ve çoğunlukla kabul görmüş birçok konvansiyon daha vardır. 
Bir çok konvansiyon ortaya atılması, bricin gelişmesi ve popüler olmasına yardımcı olmaktadır. Aşağıdaki bütün konvansiyonları bilmek zorunda değilsiniz: Ama, briç öğrenmeyi kafasına koyan bir kişi aşağıdaki 
konvansiyonlar hakkında biraz bilgi sahibi olmalıdır:

1  5'li Majör   5 li Majör
2 Acol   Acol
3 Precision   Precision
4 Kumarbaz 3 SA   Kumatbaz 3NT
5 Stayman  
6 Transfer  
7 Negatif Kontr   Negatif Kontr
8 Yeni Minör Konvansiyonu Yeni Minör
9 2 Trefl Kuvvetli Açışı  
10 Kontrol Gösterme Kübidleri  
11 Blackwood   
12 Roman Key Card Blackwood  
13 Micheals Cue Bids   Micheals
14 Alışılmamış 2 SA Alışılmamış 2 SA

   15

Splinters   Splinter

   16

DONT   DONT
    17 Cappeletti   
   18 Lebensohl  
    19 Drury   
20 D.O.P.I. and R.O.P.I.   DOPI ROPI
21 Jacoby 2 SA
22 Texas  
Not1

 

 

Not2

 

 

Not3

ılk üç konvansiyon açış konuşmalarını da içeren sistemlerdir.
Dördüncüsü sadece bir açış konuşması konvansiyonudur.. 
Diğerleri arttırmada kullanılan konvansiyonlardır. 
Koyu renkli konvansiyonlar buraya kadar
bilgi sahibi olduğunuz konvansiyonlardır...

SAYC (Standard American Yellow Card) ve Two-Over-One (2/1) sistemleri de konuşma sistemleridir. Bu sistemler 5-li majörün varyasyonları biçimindedirler.. Örneğin: 5-li majörde iki seviyesinde cevap için en az 10 puan gereklidir ve bu oyun için forsing değildir.. Two-Over-One sistemindeyse iki seviyesinde cevap için en az 12 puan gereklidir ve bu oyun için kesin forsingdir.

Konvansiyonları pratik yaparak öğrenmek için bu sitenin 10. Bölümüne gidebilirsiniz. 
Ayrıca, 13.Bölümde "Lessons in Bridge" serisinin 13.Dersinde de konvansiyonlar hakkında ıngilizce bilgi bulabilirsiniz.